Викиречник:Бројеви у арапском језику

Арапски бројеви (индијски бројеви, индо-арапски бројеви) назив је за следећих десет цифара: 0 (нула), 1 (један), 2 (два), 3 (три), 4 (четири), 5 (пет), 6 (шест), 7 (седам), 8 (осам), 9 (девет).

Настанак

уреди

Индијском научнику Абу Масхару (abu-Mas’har, + 886., родом из Балка у Курасану, живео у Багдаду), који је донео на ал-Мансуров двор астрономско дело Sindhind приписује се увођење индијске аритметичке науке са њеним нумеричким системом (који се на арапском зове Hindi), као и увођење ознаке за нулу. G. Coedès у књизи School of Oriental Studies, vol. VI (1931), стр. 323—8, бележи појаву арапских бројева и нуле на почетку седмог века у Индокини, много пре њихове појаве у правој Индији. И zero (нула), која је дошла у енглески из неког италијанског облика, и cipher (нула), која се појавила у енглеском око 200 година раније, долазе од ар. sifr. То је превод санскритске речи која значи празан. Према једном сиријском извору који цитира F. Nau у Journal asiatique, ser. 10, viol. XVI (1910), стр. 225. и д., бројеви су били познати неком Сиријцу у манастиру у Кинасрину год. 662. Према томе, al-Fazârijy, преводиоцу индијских дела, припада заслуга што је арапски свет упознао с индијским начином писања бројева. Таблице Мухамеда ал-Хорезмија и Habasha al-Hâsiba (између 867. и 874) прошириле су њихову употребу свуда у арапском свету. Међутим, арапски математичари и астрономи су били спори у прихватању овог ингениозног индијског проналаска. Још у једанаестом веку налазимо abu-Bakra Muhammada al-Karağija, (између 1019. i 1029) да пише у свом делу al-Kâfi fi al-Hisàb (довољна количина у аритметици) све бројке словима. Други, поводећи се за старом семитском и грчком праксом, употребљавали су слова алфабета hisab al-ğymmal. Ahmad al-Nasawi из Насе у Курасану, (око 1040.), чије дело al-Myqnifi al-Hisâb al-Hindi (доказивач индијског рачунања) објашњава дељење разломака и вађење квадратног и кубног корена скоро на најсавременији начин, употребљавао је индијске бројеве, као што је пре њега учинио Мухамед Ал-Хорезми.

Увод

уреди

Бројеви у арапском језику (الأَعْدَادُ) се према структури и облику деле на просте и сложене, где се прости бројеви састоје само из једног елемента (једног броја), док се сложени састоје из два или више бројева. Слажу се синтаксички са именицом на коју се односе. Бројеви у арапском језику имају комплексну синтаксу, те се при њиховом грађењу разликују бројна правила. Бројеви у арапском језику познају ткзв. антиполаритет, где је род броја одређен супротним родом именице. Основни бројеви се деле у четири групе:

Групе Бројеви
Прва бројеви 1 и 2
Друга бројеви од 3 до 10
Трећа бројеви од 11 до 99
Четврта стотине и хиљаде

Поред основних бројева, арапски језик разликује редне бројеве, дистрибутивне, мултипликативне, разломачке, прилошке и облик бројева за обележавање датума.

Облици основних бројева од 1 до 10

женски род мушки род
أَحَدٌ / وَاحَدٌ إِحْدَى / وَاحَدَةٌ
إِثْنَانِ إِثْنَتَانِ
ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ
أَرْبَعٌ أَرْبَعَةٌ
خَمْسٌ خَمْسَةٌ
سِتٌّ سِتَّةٌ
سَبْعٌ سَبْعَةٌ
ثَمَانٍ ثَمَانِيَةٌ
تِسْعٌ تِسْعَةٌ
عَشْرٌ / عَشَرٌ عَشْرَةٌ / عَشَرَةٌ

Облици дати у табели су у женском и мушком облику, те се у роду слажу са именицом коју прате. Са њом образују генитивну везу.

I група: Бројеви 1 и 2

уреди

Ови бројеви образују генитивну везу са именицама које прате, имају синтаксу попут придева и слажу се са именицом у роду, броју и падежу. Бројеви 1 и 2 се врло ретко користе уз своју именицу, осим уколико се искључиво жели нагласити јединственост или двојност - из тог разлога, у овом случају се користи облик једнине или дуала именице. Бројеви 1 и 2 одступају од правила антиполаритета, што значи да су број и именица који формирају генитивну везу истог рода.

.يُوجَدُ فِي المَكْتَبَةِ كِتَابٌ وَاحِدٌ - У библиотеци се налази само једна књига.

.يُوجَدُ فِي المَكْتَبَةِ كِتَابَانِ اثْنَانِ - У библиотеци се налазе две књиге.

Бројеви 1 и 2 се конструишу као атрибутивни придеви, те долазе иза своје именице, слажући се са њом у роду и броју, те ће облик именице иза броја 1 бити у једнини, а иза броја 2 у дуалу/двојини.

II група: Бројеви од 3 до 10

уреди

Бројеви од 3 до 10 се слажу са својом именицом по правилу антиполаритета, правило које је специфично за семитске језике: тако да иза именице која је у једнини женског рода долази број који је мушког рода и обрнуто. Ово правило се примењује без изузетака. Бројеви из ове категорије са именицом успостављају везу најчешће путем генитивне везе, у којој је број регенс, а именица ректум у неодређеном плуралу генитива. На пример:

أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ - Четири студента

أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ - Четири студенткиње

تِسْعَةُ كُتُبٍ - Девет књига

تِسْعُ بَنَاتٍ - Девет девојчица

Иако је генитивна веза најтипичнији начин слагања бројева са својим именицама, они могу везу да успоставе и атрибутивно, при чему број долази иза именице и слаже се са њом у одређеном или неодређеном виду и у падежу, али правило антиполаритета и даље важи:

البَنَاتُ السَّبْعُ - Седам девојчица

.أَكَلْتُ مَعَ هَوْلَاء الرِّجَالِ الثَّلاثَةِ قَبْلَ سَاعَةٍ - Јео сам са она три човека пре сат времена.

III група, бројеви од 11 до 99

уреди

Бројеви у овој категорији се по својој синтакси деле на две подкатегорије:

1. Бројеви од 11 до 19

2. Бројеви од 19 до 99


1. Бројеви од 11 до 19

Код бројева од 11 до 19 редослед конституената је такав, да прво долази јединица па онда десетица (што је супротно логици српског језика у коме долазе прво десетице па јединице). Ови бројеви су без члана, непроменљиви и имају облик акузатива без нунације. За јединице из њиховог састава (изузев бројева 1 и 2) важи правило антиполаритета када долази до слагања у роду са именицом која се броји. Ови бројеви су представљени на следећој табели:

Број женски род мушки род
11 إِحْدَى عَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ
12 إِثْنَتَا عَشَرَةَ إِثْنَا عَشَرَ
13 ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ
14 أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ
15 خَمْسَةَ عَشَرَ خَمْسَ عَشَرَةَ
16 سِتَّةَ عَشَرَ سِتَّ عَشَرَةَ
17 سَبْعَةَ عَشَرَ سَبْعَ عَشَرَةَ
18 ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ
19 تِسْعَةَ عَشَرَ تِسْعَ عَشَرَةَ


2. Бројеви од 11 до 99

Пример Назив Десетице
وَاحَدٌ و عِشْرُونَ / ثَلَاثٌ و عِشْرُونَ عِشْرُونَ 20
ثَلَاثٌ و ثَلَاثُونَ ثَلَاثُونَ 30
إِثْنَانِ و أَرْبَعُونَ أَرْبَعُونَ 40
سَبْعٌ و خَمْسُونَ خَمْسُونَ 50
سِتٌّ و سِتُّونَ سِتُّونَ 60
سِتٌّ وسَبْعُونَ سَبْعُونَ 70
وَاحَدٌ و ثَمَانُونَ ثَمَانُونَ 80
تِسْعٌ و تِسْعُونَ تِسْعُونَ 90


Десетице и јединице се повезују везником و. У арапском језику, за бројеве веће од 10, прво се читају јединице па тек онда десетице (нпр. се у српском језику број 23 чита двадесет и три, у арапском језику се чита три и двадесет). За јединице од 3 до 10, и док су у саставу сложенијег броја важи правило антиполаритета са именицом која означава бројани појам. Именица увек стоји иза броја у облику неодређеног акузатива једнине (акузатив спецификације).

ثَلَاثَةٌ و خَمْسُونَ كَلْبًا - педесет и три пса

عَلِي بَابَا و أَرْبَعُونَ لِصًّا - Али Баба и четрдесет разбојника


IV група: Стотине и хиљаде, милиони и милијарде

уреди
أَلفٌ ج أُلُوفٌ / آلافٌ 1000 مِئَةٌ / مِائةٌ ج مِئَاتٌ/ مِئونَ / مِأى 100
أَلْفَانِ 2000 مِئَتَانِ / مِائَتَانِ 200
ثَلَاثُ آلافٍ 3000 ثَلَاثُمِئَةٍ / ثَلَاثُمِائةٍ / ثَلَاثُ مِئةٍ 300


مِلْيُونَانِ / ثَلَاثُ مَلَايينَ / أَرْبَعَةُ مَلَايينَ مِلْيُونٌ ج مَلَايينُ 100 000
مِلْيَارَانِ / ثَلَاثُ مِلْيَارَاتٍ / أَرْبَعَةُ مِلْيَارَاتٍ مِلْيَارٌ ج مِلْيَارَاتٌ 100 000 000


Стотине, хиљаде, милиони и милијарде спадају у бројеве само по својој функцији, док су по свим осталим својствима именице. Са осталим бројевима се спајају помоћу генитивне везе и у том случају се управо понашају као именице. На пример:

مِائةُ دِينَارٍ - Сто динара

أَلْفَا عَامٍ - Хиљаду година

خَمْسَةُ اَلَآَفِ دلارٍ - пет хиљада долара


* Стотине и хиљаде се могу употребити и атрибутивно:


الَأَيامُ المِائةُ - стотину дана

السَنَوَاتُ الأَلْفُ - хиљаду година

До сада, обрађена је синтакса простих бројева, синтакса бројева од 11 до 99, како се они слажу, на који начин ступају у везу једни са другима и на који начин ступају у везу са именицом која означава бројни појам. Затим, обрађене су стотине, хиљаде, милиони и милијарде, бројеви који се више понашају као именице. Сложени бројеви се поред своје примарне функције користе и за означавање датума, где и даље следе правила која су до сада усвојили. С обзиром на то да се за именицу година користе речи عَامٌ и سَنَةٌ ,прва именица је мушког, а друга женског рода, тако да и даље важи правило антиполаритета у односу на ове две именице. На пример:

١٩٥٤ - عام أَلفٍ و تِسْعِمِئَةٍ و أَرْبَعَةٍ و خَمْسِينَ

١٩٥٤ - سَنَةَ أَلفٍ و تِسْعِمِئَةٍ و أَرْبَعٍ و خَمْسِينَ


  • Код вишесложних бројева, именица која означава појам који се броји, управља се према последњем члану сложеног броја:

367 људи - ثَلَاثُمِائةٍ و سَبْعَةٌ و سِتِّينَ رَجُلاً


  • Код сложених бројева који се састоје само од стотина или хиљада и јединица у облику бројева један и два и у свом саставу немају десетице, именица која означава бројни појам обично се наводи одмах после стотине или хиљаде, а затим се иза везника و понавља именица у једнини или у дуалу. На пример:

أَلْفُ لَيْلَةٍ و لَيْلَةٌ - Хиљаду и једна ноћ

مِائةُ دِينَارٍ و دِينَارَانِ - Сто два динара


Редни бројеви

уреди

Редни бројеви у арапском језику се граде по одређеном шаблону, на основу творбеног обрасца فَاعِلٌ (где облици женског рода имају карактеристични моциони суфикс ة ), изузев облика за редни број један, који се исказује елативним обликом изведеним од следећег корена:

женски род мушки род корен речи
أُولَى أَوَّلُ ج أَوَّلُونَ، أَوَائِلُ، أَوَالي، أُوَلُ أَ و ل *


Редни број један поред свог основног значења први може означити и почетак или почетни део нечега. Директни синоним је са именицом بِدَايَةٌ

مِن أَوَّلِه إِلى آخِرِهِ - од почетка до краја


* Редни бројеви од 2 до 10

Број Femininum Masculinum
1. أُوَلَى أَوَّلٌ
2. ثَانِيَةٌ ثَانٍ
3. ثَالِثَةٌ ثَالِثٌ
4. رَابِعَةٌ رَابِعٌ
5. خَامِسَةٌ خَامِسٌ
6. سَادِسَةٌ سَادِسٌ
7. سَابِعَةٌ سَابِعٌ
8. ثَامِنَةٌ ثَامِنٌ
9. تَاسِعَةٌ تَاسِعٌ
10. عَاشِرَةٌ عَاشِرٌ


* Редни бројеви од 11 до 19

Редни бројеви у овој категорији се граде тако што само јединица заузима форму редног броја, док десетица остаје непромењена - у акузативу једнине (петрификовани акузатив без нунације). Ови бројеви су непроменљиви и стално су у облику акузатива једнине. Број 11, јединица је изведена од корена ء ح د *. Приказани су на следећој тебели:

Број Femininum Masculinum
11. حَادِيَةَ عَشَرَةَ حَادِيَ عَشَرَ
12. ثَانِيَةَ عَشَرَةَ ثَانِيَ عَشَرَ
13. ثَالِثَةَ عَشَرَةَ ثَالِثَ عَشَرَ
14. رَابِعَةَ عَشَرَةَ رَابِعَ عَشَرَ
15. خَامِسَةَ عَشَرَةَ خَامِسَ عَشَرَ
16. سَادِسَةَ عَشَرَةَ سَادِسَ عَشَرَ
17. سَابِعَةَ عَشَرَةَ سَابِعَ عَشَرَ
18. ثَامِنَةَ عَشَرَةَ ثَامِنَ عَشَرَ
19. تَاسِعَةَ عَشَرَةَ تَاسِعَ عَشَرَ
  • Редни бројеви од 20. до 99. се изражавају повезивањем помоћу везника وَ, јединице у облику редног броја и десетице у облику основног броја и на тај начин се конструише већина редних бројева.

أَرْبَعُونَ / الأَرْبَعُونَ - четрдесети

خَامِسٌ و أَرْبَعُونَ - четрдесет пети

مِائَةٌ / المِائَةُ - стоти

أَلْفٌ / الأَلْفُ - хиљадити

  • Редни бројеви имају придевски карактер, тако да су они у синтаксичкој улози атрибута именице коју прате и броје. Они се са њом слажу у одређеном/неодређеном виду и падежу, као и у роду.

طَالِبَةٌ خَامِسَةٌ - пета студенткиња

اليَوْمُ الحَادِيَ عَشَرَ - једанаести дан

اليَوْمُ الأَوَّلُ بَعْدَ المِائَةِ - сто први дан

العَامُ الأَلْفَةُ - хиљадита година

Разломачки бројеви

уреди

Разломачки бројеви од 1/3 до 1/10 се формирају тако што се главни број преведе у творбени образац:

فُعْلٌ ج أَفْعَالٌ

Представљени су на следећој табели:

سُبْعٌ / سُبْعَانِ 1/7 2/7 نِصْفٌ 1/2
ثُمْنٌ 1/8 ثُلْثٌ / ثُلْثَانِ 1/3 2/3
تُسْعٌ / تُسْعَانِ 1/9 2/9 رُبْعٌ 1/4
عُشْرٌ 1/10 خُمْسٌ / خُمْسَانِ 1/5 2/5
/ / سُدْسٌ 1/6

Разломци са бројитељем већим од један се образују генитивном синтагмом коју чине одговарајући кардинал и разломачки број. На пример:

6/7 سِتَّةُ أَسْبَاعٍ 3/4 ثَلَاثَةُ َأَرْبَاعٍ
7/8 سَبْعَةُ أَثْمَانٍ 3/5 ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ
8/9 ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعٍ 4/5 أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ
9/10 تِسْعَةُ أَشْعَارٍ 5/6 خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ

Разломачки бројеви изнад 1/10 образују се описно помоћу именице جُزْءٌ или предлога عَلَى или мало ређе предлога مِنْ.

7/11 سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا / سَبْعَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ
8/20 ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا / ثَمَانِيَةُ عَلَى عِشْرِينَ
6/13 سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا / سِتَّةُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ
9/15 تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا / تِسْعَةُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءٍ
4/100 أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ مِائةِ جُزْءٍ / أَرْبَعَةُ عَلَى مِائةٍ

* Казивање времена


За казивање времена, користе се управо разломачки облици бројева 2,3,4 како би се исказало време:

في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ و الرُّبْعِ - У четири сата и петнаест минута

في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ و الثُلْثِ - У четири сата и двадесет минута

في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ و النِصْفِ - У пола пет


Мултипликативни бројеви

уреди

Мултипликативни бројеви одговарају на питање: „коликострук?“, „колико се пута нешто догодило?“ и то су бројни придеви чије је примарно значење придевско. Праве се по формули مُفَعَّلٌ и на први поглед формирају се на исти начин као и партицип пасивни друге глаголске врсте. Мултипликативни бројеви су заступљени само међу бројевима од 1 до 10.

Мултипликативни број Мултипликативни број Значење
једнострук مُفْرَدٌ сам, самотњак
двострук مُثَنًّى женско, femininum
трострук مُثَلَّثٌ тробојни, троугао
четворострук مُرَبَّعٌ km2, m2
петострук مُخَمَّسٌ петоугао
шестострук مُسَدَّسٌ револвер, пиштољ
седмострук مُسَبَّعٌ цев у базену
осмострук مُثَمَّنٌ прескуп, дебео
деветострук مُتَسَّعٌ широк
десетострук مُعَشَّرٌ превара, прељуба - مُعَشَّرَةٌ

|}

Бројеви већи од 10 се граде описно помоћу речи ضِعْفٌ ج أَضْعَافٌ или مُضَاعَفٌ ج مُضَاعَفَاتٌ на пример:

تِسْعَةَ عَشَرَ ضِعْفًا - деветнаестострук

مِئَويٌّ - стострук


Дистрибутивни бројеви

уреди

Бројеви ове категорије одговарају на питање „по колико?“, имају прилошко значење и непроменљиви су по падежима. Дистрибутивне бројеве можемо добити помоћу следећих формула (важе за оба рода):

فُعَلٌ или مَفْعَلَ

  1. понављањем главног броја у форми неодређеног акузатива, уз уважавање антиполаритета јеинице за бројеве од 3 до 10.

Њихови облици су представљени на следећој табели:

по један/по једна أَحَدً أَحَدً / إِحْدَى إِحْدَى أُحَادَ مَوْحَدَ
опо два/по две إِثْنَيْنِ إِثْنَيْنِ / إِثْنَتَيْنِ إِثْنَتَيْنِ ثُنَاءَ مَثْنَى
по три ثَلَاثًا ثَلَاثًا / ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ثُلَاثَ مَثْلَثَ
по четири أَرْبَعًا أَرْبَعًا / أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً رُبَاعَ مَرْبَعَ
по пет خَمْسًا خَمْسًا/ خَمْسَةً خَمْسَةً خُمَاسَ مَخْمَسَ
по шест سِتًّا سِتًّا / سِتّةً سِتّةً سُدَاسَ مَسْدَسَ
по седам سَبْعًا سَبْعًا / سَبْعَةً سَبْعَةً سُبَاعَ مَسْبَعَ
по осам ثَمَانِيًا ثَمَانِيًا / ثَمَانِيةً ثَمَانِيةً ثُمَانَ مَثْمَنَ
по девет تِسْعًا تِسْعًا / تِسْعَةً تِسْعَةً تُسَاعَ مَتْسَعَ
по десет عَشَرًا عَشَرًا / عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَارَ مَعْشَرَ
по једанаест أَحَدَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ / إِحَدَى عَشَرَةَ إِحَدَى عَشَرَةَ / /
по дванаест إِثْنَي عَشَرَ إِثْنَي عَشَرَ/ إِثْنَتَي عَشَرَةَ إِثْنَتَي عَشَرَةَ / /
по тринаест ثَلَاثَ عَشَرَ ثَلَاثَ عَشَرَ/ثَلَاثَةَ عَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَةَ / /
по четрнаест أَرْبَعَ عَشَرَ أَرْبَعَ عَشَرَ/أَرْبَعَةَ عَشَرَةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَةَ / /
по петнаест خَمْسَ عَشَرَ خَمْسَ عَشَرَ/خَمْسَةَ عَشَرَةَ خَمْسَةَ عَشَرَةَ / /
по шеснаест سِتَّ عَشَرَسِتَّ عَشَرَ/سِتَّةَ عَشَرَةَ سِتَّةَ عَشَرَةَ / /
по седамнаест سَبْعَ عَشَرَسَبْعَ عَشَرَ/سَبْعَةَ عَشَرَةَسَبْعَةَ عَشَرَةَ / /
по двадесет عِشْرِينَ عِشْرِينَ / /

У савременом језику је најчешћа конструкција са понављањем броја.

.دَخَلَوا المَدْرَسَةَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً - Ушли су у школу четворо по четворо.

Прилошки бројеви

уреди

Прилошки бројеви могу се сматрати и бројним прилозима, одговарају на питање ,,колико пута?"

.أَحْبَبْتُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاتِي - Заволела сам га једном у животу