Викиречник:Међународна фонетска абецеда

Међународна фонетска алфабет (IPA) је систем фонетске нотације осмишљен од стране лингвиста да прецизно и јединствено представљају сваку од различитих звукова (телефони или фонеми) који се користе у говорном људском језику. Намењен је као стандардни стандард за пхонемиц и пхонетиц репресентатион оф алл спокен лангуагес.

Ова страница даје општи преглед симбола који се користе у ИПА. Како се користи за све језике, било би непрактично објаснити енглеским говорницима како изговарати све звуке. Дакле, симболи су груписани на основу функција које имају, или су делови уста користили да их изговарају. На пример, зубни консонант се изговара коришћењем зуба, док Билабијални сагласник користи обе усне.

Странице које објашњавају изговарање појединачних језика могу се наћи у Category:Pronunciation by language.

Consonants (Pulmonic)Уреди

  Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Glottal
Plosive p    b       t    d   ʈ    ɖ c    ɟ k    ɡ q    ɢ     ʔ  
Nasal m ɱ n   ɳ ɲ ŋ ɴ  
Trill ʙ   r         ʀ    
Tap or Flap ⱱ̟ ɾ̪ ɾ   ɽ     ɢ̆    
Lateral Tap or Flap     ɺ     ʎ̯ ʟ̆    
Fricative ɸ    β f    v θ    ð s    z ʃ    ʒ ʂ    ʐ ç    ʝ x    ɣ χ    ʁ ħ    ʕ h    ɦ
Lateral Fricative     ɬ    ɮ            
Approximant β̞ ʋ   ɹ   ɻ j ɰ      
Lateral Approximant   l   ɭ ʎ ʟ    
  • Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant.
  • Shaded areas denote articulations judged impossible.

Consonants (Non-pulmonic)Уреди

Clicks Voiced implosives Ejectives
ʘ Bilabial click ɓ Bilabial voiced implosive ʼ For example:
ǀ Dental click ɗ Dental/alveolar voiced implosive Bilabial ejective
ǃ (Post)alveolar click ʄ Palatal voiced implosive Dental/alveolar ejective
ǂ Palatoalveolar click ɠ Velar voiced implosive Velar ejective
ǁ Alveolar lateral click ʛ Uvular voiced implosive Alveolar fricative ejective

VowelsУреди

Front N.-front Central N.-back Back
Close
 
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
aɶ
ɑɒ
Near-close
Close-mid
Mid
Open-mid
Near-open
Open
  • Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

Other SymbolsУреди

ʍ Voiceless labial-velar fricative
w Voiced labial-velar approximant
ɥ Voiced labial-palatal approximant
ʜ Voiceless epiglottal fricative
ʢ Voiced epiglottal fricative
ʡ Epiglottal plosive
ɕ ʑ Alveolo-palatal fricatives
ɧ Simultaneous ʃ and x
  • Affricates and double articulations can be represented by two symbols joined by a tie bar if necessary:
    k͡p   t͡s

SuprasegmentalsУреди

ˈ Primary stress
ˌ Secondary stress
ː Long
ˑ Half-long
˘ Extra-short
. Syllable break
ǀ Minor (foot) group
ǁ Major (intonation) group
Linking (absence of a break)

Tones & Word AccentsУреди

˥ Extra-high (top) "key"tone
˦ High tone
˧ Mid tone
˨ Low tone
˩ Extra-low (bottom) tone

DiacriticsУреди

Diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. ŋ̊
 ̥ Voiceless  ̤ Breathy voiced  ̪ Dental
 ̬ Voiced  ̰ Creaky voiced  ̺ Apical
ʰ Aspirated  ̼ Linguolabial  ̻ Laminal
˒ More rounded ʷ Labialized  ̃ Nasalized
˓ Less rounded ʲ Palatalized Nasal release
˖ Advanced ˠ Velarized ˡ Lateral release
˗ Retracted ˁ Pharyngealized  ̚ No audible release
 ̈ Centralized  ̴ Velarized or pharyngealized
 ̽ Mid-centralized  ̝ Raised (ɹ̝ = voiced alveolar fricative)
 ̩ Syllabic  ̞ Lowered (β̞ = voiced bilabial approximant)
 ̯ Non-syllabic  ̘ Advanced Tongue Root
˞ Rhoticity  ̙ Retracted Tongue Root
  ͍ Labial Spreading   ͈ Strong Articulation   ͊ Denasal
  ͆ Dentolabial   ͉ Weak Articulation   ͋ Nasal Escape
 ̪͆ Interdental/Bidental \ Reiterated Articulation   ͌ Velopharyngeal Friction
 ̳ Alveolar   ͎ Whistled Articulation  ↓ Ingressive Airflow
 ̼ Linguolabial   ͢ Sliding Articulation  ↑ Egressive Airflow

See alsoУреди