Отворите главни мени

(итал.), инкасо послови, врста посредничких послова; нпр. када банка врши наплату за туђ рачун (менице, чекови, хартије од вредности и др.). Инкасцрати, наплатити; уновчити; унети у касу.