Отворите главни мени

(Incoterms), једнообразна међународна правила за тумачење важних трговачких израза, која је ради олакшања спољнотрговинског промета издала Међународна трговинска комора у Паризу 1936 (Инкотермс 1936). Свака од ових скраћеница (fob, cif, ех fabrika) означава одређен положај робе у промету, односно уговорене услове испоруке. Обавезе странака из Инкотермса наступају само у случају ако је претходно договорено његово коришћење. Нова правила за једнообразно тумачење тих термина донета у Бечу 1953 (Инкотермс 1953).