Отворите главни мени

интересне групе

(преусмерено са Интересне групе)
  • 1. групе људи који имају неки заједнички интерес и штите га предузимањем одређених мера; најважнију врсту чине друштвене класе; у ову категорију могле би се уврстити и групе које имају својство правног лица;
  • 2. групе које су чвршће организоване у циљу да утичу на рад државних органа, а ради обезбеђења својих интереса (тзв. pressure groups, groupes de pression); мада су се појављивале и раније; могу бити: економске, професионалне, националне, црквене итд., а могу се навести и политичке странке, организације и удружења, као и извесне неформалне групе које ради заштите својих интереса врше притисак или утицај на државне органе различитим средствима, да би органи донели одлуке у интересу тих интересних група; у циљу вршења притиска на државне органе служе се пропагандом, убеђивањем, пружањем или ускраћивањем политичке подршке, и другим допуштеним и недопуштеним средствима; у САД су значајне тзв. lobby-гpyпe, састављене од утицајних чланова парламента; они развијају активност у кулоарима Конгреса.