Бот који служи за унос речничке грађе речника Матице српске и других пројеката којима се бави Interglider.

Бота контролише Милош Трифуновић. Секундарни контакт је Милош Ранчић.