Будуће свршено време.

Примери: будем смео, будем хтео, будем знао