Категорија:Српско женско име — разлика између измена

нема резимеа измене
 
Листа српских женских имена:
 
== '''A''' ==
 
Агнија, Александра, Алексија, Ана, Анастасија, Андријана, Анда, Анђелија, Анђелка, Аница, Анка, Антонина
 
== '''Б''' ==
 
Биљана, Бисенија, Бисерка, Благиња, Благица, Блаженка, Богдана, Богданка, Божана, Божидарка, Бојана, Борка, Босиљка, Бранислава, Бранка, Братислава.
 
== '''В''' ==
 
Валерија, Варвара, Василија, Васиљка, Васкрсија, Велиборка, Велинка, Вера, Верица, Верка, Вероника, Верослава, Веселинка, Весна, Видосава, Викторија, Виолета, Вишеслава, Вишња, Владанка, Властимирка, Војислава, Вујадинка, Вујка, Вукосава.
 
== '''Г''' ==
 
Гаврила, Гаврилка, Гвозденија, Георгина, Гмитра, Гордана, Госпава, Гроздана.
 
== '''Д''' ==
 
Далоборка, Дамјанка, Даница, Данојла, Даринка, Десанка, Деспина, Дивна, Дмитра, Добрија, Добрила, Добринка, Добрица, Доротеја, Достана, Драгана, Драгиња, Драгица, Драгојла, Драгослава, Дренка, Дринка, Дубравка.
 
== '''Ђ''' ==
 
Ђенадија, Ђурђија, Ђурђевка, Ђурђица.
 
== '''Е''' ==
 
Ева, Евгенија, Евдокија, Екатерина, Емилија.
 
== '''Ж''' ==
 
Жаклина, Желимирка, Жељка, Живадинка, Живана, Живанка, Живкица, Живка, Живодарка, Живоратка, Живослава, Живославка.
 
== '''З''' ==
 
Зага, Загорка, Звездана, Звонка, Здравка, Златица, Златомирка, Зора, Зорана, Зорица, Зорислава, Зорка.
 
== '''И''' ==
 
Ивана, Иванка, Ивка, Ивона, Иконија, Илинка, Ирена, Исидора.
 
== '''Ј''' ==
 
Јаворка, Јагода, Јадранка, Јана, Јановка, Јасмина, Јасминка, Јасна, Јевдокија, Јевросима, Јела, Јелена, Јелика, Јелисавета, Јелисавка, Јелица, Јелка, Јефимија, Јована, Јованка, Јорданка, Јулија, Јулијана, Јулка.
 
== '''К''' ==
 
Кадивка, Касија, Катарина, Катица, Клеопатра, Ковиљка, Којадинка, Косана, Косара, Косовка, Костадинка, Кристина, Крсманија, Крстана, Крстина, Крунослава.
 
== '''Л''' ==
 
Лара, Латинка, Лела, Лена, Ленка, Леонида, Леонора, Лепа, Лепосава, Лидија, Лиза, Лила, Лилијана, Лола, Луча, Лучија.
 
== '''Љ''' ==
 
Љепосава, Љиља, Љиљана, Љуба, Љубица, Љубинка, Љубомирка, Љупка.
 
== '''М''' ==
 
Магдалена, Макрена, Малина, Маргарета, Марија, Машинка, Меланија, Миладинка, Милева, Милена, Миленија, Милеса, Милијана, Милоица, Милка, Милојка, Мирјана, Мирослава, Митра.
 
== '''Н''' ==
 
Нада, Надежда, Настасија, Наталија, Невена, Невенка, Негосава, Недељка, Неранџа, Николија, Нинослава, Новка.
 
== '''Њ''' ==
 
Његосава, Његослава
 
== '''О''' ==
 
Обрадинка, Обренија, Озренка, Олга, Олгица, Оливера, Оливерка, Оља.
 
== '''П''' ==
 
Пава, Павлија, Пајка, Параскева, Пауна, Пелагија, Пеладија, Перка, Перса, Персида, Перуника, Петра, Петрија, Петруша, Подгорка, Полексија, Првослава, Првославка, Продана, Пољка.
 
== '''Р''' ==
 
Равија, Равијојла, Раденка, Радивојка, Радија, Радинка, Радмила, Радојка, Радојла, Радомирка, Радослава, Радославка, Разуменка, Рајка, Ранђија, Ранка, Ратиборка, Ратка, Росканда, Роксандра, Ружа, Ружица, Разумирка, Руменка.
 
== '''С''' ==
 
Сава, Савета, Савка, Сајка, Сандра, Сања, Сара, Светислава, Светиславка, Светлана, Селена, Сибинка, Симеуна, Симка, Симона, Симонида, Синђелија, Славенка, Славица, Славка, Славна, Слободанка, Смиља, Смиљана, Смиљка, Снежана, Соја, Сојка, Сока, Соња, Софија, Спасенија, Споменка, Србијанка, Србислава, Сретенка, Стајка, Стојка, Стака, Стамена, Стаменија, Стана, Станија, Станика, Станислава, Станица, Станка, Станојка, Станојла, Стеванија, Стевка, Стоја, Стојадинка, Стојана, Стојанка, Стојка, Стојна, Сузана, Сунчица.
 
== '''Т''' ==
 
Тада, Тамара, Танкосава, Тања, Татјана, Теодора, Тијана, Тина, Тодора, Томанија, Томка, Трајанка.
 
== '''Ћ''' ==
 
Ћана, Ћанка, Ћирка, Ћуба.
 
== '''У''' ==
 
Убавка, Уна.
 
== '''Ф''' ==
 
Фанија, Фема, Филипа, Филипинка.
 
== '''Х''' ==
 
Хелена, Хранислава, Храниславка, Христина.
 
== '''Ц''' ==
 
Цаја, Цајка, Цака, Цана, Цвета, Цветана, Цветанка, Цеца.
 
== '''Ч''' ==
 
Чаславка, Чедомирка.
 
== '''Ш''' ==
 
Шана.
Анониман корисник