R:PSJC in Příruční slovník jazyka českého, 1935–1957