дисјунктиван

Шаблон:клица-мат лат.:

  • 1. у граматици раставан; дисјунктивни везници (раставни везници: или, воља-воља, било-било и сл.); дисјунктивне реченице (раставне реченице, нпр.: Или грми, ил' се земља тресе и сл.);
  • 2. у математици: дисјунктни, они који немају заједничких елемената.