идење

Именица

уреди

идење, {{{род}}}

Примери:

 1. У̀ тим на̏шим ѝде̄њу. [1] Итебеј [2]


Изрази:

 1. и́ћи ко сто̏ка ("ходити куда без реда, без размишљања"). Вршац [2]
 2. и̏ћи го́ре-до́ле ("ићи час на једну час на другу страну, тамо-амо"). Вршац [2]
 3. и́ћи за зла̏ме̄ње ("отићи пароху да да̑ име новорођенчету"). Вршац [2]
 4. ѝћи за̏једно ("бити у љубавној вези"; "Дѐво̄јка и̏ма мо̀мка, и зна̑ се, и го̏динама ѝду за̏једно"). [2]
 5. ѝћи у ко̏ло ("одлазити на игранку"). Ново Милошево [2]
 6. ˜ ну ("ићи тротоаром"). Стапар [2]
 7. иди у очин ("исто"; "Ма ѝди у о̏чин, шта се пра̀виш лу̑д"). Ново Милошево Врбас [2]
 8. ѝћи у ро̑д ("посећивати родбину"). Ново Милошево [2]
 9. иду му сузе ко киша Јасеново [2]
 10. ˜ ко рита ("запустити се, не водити рачуна о свом изгледу"; "Зал ти да идеш сокаком ко рита? Обуци се лепо"). Ченеј Сусек Свилош Ново Милошево Орловат Иванда [2]
 11. ѝћи у кѝрију ("бити подстанар"). Меленци [2]
 12. ѝћи на вѐсло ("покретати чамац веслима, веслати"; "Од Бо̏гојева се спу̑штамо до̏ле, ѝшо сам и на вѐсло до Бо̏гојева"). Ковиљ [2]
 13. иди у мутну Марицу! ("блага клетва"). Јасеново [2]
 14. ѝћи су́дом ("водити судску парницу"; "Ми̑ иде́мо су́дом"). Ново Милошево Деска [2]
 15. ˜ ко усран голуб ("ходати лагано раскречених ногу"; "Иде ко усран голуб"). [2]
 16. ˜ сокаком ко флентер [2]
 17. иди у дороц ("исто"). [2]
 18. ˜ сокаком ко бесно пцето ("лутати без циља"). Вршац [2]
 19. и́ћи нава́јдар ("превозити својим запрежним колима за новац"). Вршац [2]
 20. ѝћи у̏ стра̄ну ("вршити нужду"). Кикинда [2]
 21. и̏ди у о̀нај а̏ндра̄к ("исто"). Мокрин [2]
 22. иду да перу ноге ("посета младенаца младожењиној родбини при којој је обичај да се домаћину прве гостинске куће оперу ноге"; "После погачара младенци скоро сваке вечери посећују неког од родбине, што се каже, „иду да перу ноге"). [2]
 23. ѝћи по сѐлу ("тумарати, скитати"). Ново Милошево [2]
 24. иди у киленц! ("блага псовка"). Футог Ковиљ [2]
 25. ˜ на школе ("учити у вишој, високој школи, школовати се"). Ново Милошево Јасеново [2]
 26. ˜ да дупе види пут ("ићи некуда узалудно"; "Ишо је да му дупе види пут"). Црвена Црква [2]
 27. иде ми на ганглије ("нервирати некога"). [2]
 28. ˜ ко алосан ("јурцати, кретати се жустро"). Јасеново [2]
 29. и̏ди у ви̑ле ("блага псовка"). Ново Милошево [2]
 30. и́ћи за ру̏во ("преносити невестину опрему после свадбе у кућу младожење"). Вршац [2]
 31. ПЧ [2]
 32. ѝћи ради сѐбе ("вршити нужду"). [2]
 33. иде у тартањ ("улудо се троши, баца се"). Мокрин [2]
 34. ˜ ко суманут [2]
 35. ˜ укоси ("не повезивати косу, ићи гологлава (о девојкама)"; "Девојке су се разликовале од жена по томе што нису носиле мараме, него су ишле „у коси”"). Јарковац [2]
 36. ѝћи у кр̏пе ("одлазити у постељу"). Мокрин Меленци [2]
 37. ˜ на воду ("доносити воду с бунара или чесме"). Мол Дубовац [2]
 38. ѝћи у по̏трицу ("швалерати се"). Ново Милошево [2]
 39. РСБ [2]
 40. ˜ у погачу ("доћи у свадбу као гост с младине стране"; "Те̏тка мѐни је би́ла у по̀гачи, а сѐстри мо̀јој ни́је те̏ла да ѝде у по̀гачу"). Нови Сад Каћ [2]
 41. ˜ за неким ко пулин ("непрестано ићи за неким, нечим"; "Шта̏ ѝде̄ш за̏ мном ко пу̀лӣн?"). Лаћарак Бачинци [2]
 42. и́ћи за ма̑рвом ("чувати марву"). Вршац [2]
 43. и́ћи ко бо̑с у ба̏ру ("бити спреман нешто радо учинити"). Вршац [2]
 44. ˜ по гостима ("гостити се"; "Иде́мо по го̀стима, за̏право, ко ѝма сѐстру или, или бра̏та на̏ стра̄ну или те̏тку"). Арадац [2]
 45. ˜ за руком ("обављати неки посао без тешкоћа, са успехом"). Иланџа [2]
 46. иди у ђаволску матер! ("псовка"). Вршац [2]
 47. ЗПР [2]
 48. ѝћи у̀ јагоде ("брати јагоде"; "Та̏мо су ѝшли у̀ јагоде, све̑т"). Дероње [2]
 49. ѝћи у на̑дницу ("радити за надницу"). Жабаљ Госпођинци Мошорин Каћ [2]
 50. ˜ ("не носити поклон"; "Како"). Јасеново [2]
 51. ѝди у ви́лино ко̏ло ("исто"). Вршац [2]
 52. иди, у Црно се море зауставио, дабогда Јасеново [2]
 53. ˜ од немила до недрага ("ићи од једног зла до другог, од једног неуспеха до другог безуспешно тражећи помоћ"). Визић Ново Милошево [2]
 54. иде мајка с колодвора ("врста дечије игре"). [2]
 55. у стаман ˜ ("пропасти"; "И̏ди у ста̏ман"). Јаша Томић Кикинда [2]
 56. ѝћи у сѐло ("тумарати, скитати"). Ново Милошево [2]
 57. ˜ ко пловка ("исто"). Јасеново [2]
 58. ˜ у млечаре ("разливати млеко у карлице на пашњаку"). Меленци [2]
 59. ѝћи у вла̑ће ("сакупљати преостало класје после завршене жетве"). Ново Милошево [2]
 60. ˜ у буклије ("позивати у свадбу"; "Су̏тра ни́сам ку̏ћи, ѝде̄м у бу̀клије"). Јаша Томић Нови Бечеј Меленци Неузина Бока Шурјан Итебеј [2]
 61. ˜ ко лопов ("шуњати се, прикрадати се"). [2]
 62. ѝћи на ја̏буку ("просити девојку"). Бегеч Ново Милошево [2]
 63. ѝћи на па̏шу ("прибављати материјал с паше (о пчелама)"). Нештин Карловчић Јаково Сивац Бођани Кикинда Дупљаја Омољица [2]
 64. ˜ ко кака ванцага. — Шта ѝде̄ш ко ка̀ка ва̀нцага? ("Шта ѝде̄ш ко ка̀ка ва̀нцага?"). Марадик [2]
 65. РСБ] [2]
 66. и̏ди с ми̏лим бо̏гом ("иди бестрага"). Вршац [2]
 67. иде мачка око тебе ("врста дечије игре"). [2]
 68. ѝћи ди сви́ру ("одлазити у коло"). Ново Милошево [2]
 69. ˜ с нерастом ("парити се с нерастом (о крмачи)"; "„Крмача” је женка која се праси, а кад иде код нераста, каже се „ишла с нерастом” или „цвели се”"). [2]
 70. иди у клинац ("исто"). [2]
 71. добар даидепо смрт ("бити лош, некористан"). [2]
 72. ићи ко поткован ("ходати уштогљеним кораком"; "Иде ко да је поткован"). [2]
 73. ѝћи на̏поље ("вршити нужду"). Ново Милошево [2]
 74. ѝћи у̏лицом ("бити беспослен, слободан, без обавеза"; "По̀сле је ѝшо још у̏лицом, сло̏бодан је би̏о"). Кумане [2]
 75. ѝћи у вла̑ће ("сакупљати влаће на њиви"). Ново Милошево [2]
 76. ѝћи од ру́ке ("обављати неки посао без тешкоћа, са успехом"; "Мари све иде од руке"). Ново Милошево Сремска Митровица [2]
 77. ˜ удрва ("отићи у шуму и насећи дрва за огрев"; "И у др̀ва ѝшли, и у̏ трску ѝшли"). Арадац [2]
 78. ѝди у ше́вин да̏лак ("иди тамо где живи шева"). Ново Милошево [2]
 79. иде ми вода на уста ("хтео бих да једем (обично кад се прича о јелу)"). Сомбор [2]
 80. и̏ди бе̏стра̄га ("склони се, окани ме се"). Ковиљ [2]
 81. Ако неидеш ти на кућу, она ће на тебе ("ако се не одржава кућа и не брине о њој, она ће се срушити"). Зрењанин [2]
 82. ˜ ко шепав Бачко Градиште [2]
 83. иди у пизду материну! ("псовка"). Јасеново [2]
 84. ˜ ко е̏геде ("ходати бангаво, искривљеним ногама"; "Идеш макар како, ко егеде, ко да су те кљештима кривили"). Нови Сад [2]
 85. ˜у со̏лдате ("иăи у војску"; "Дре́ĺи што јој дрćги онňмад о̏ĺо у со̏лдате"). Шурјан Јаша Томић Бока Неузина [2]
 86. ˜ ко патак ("гегати се при ходу"). Вршац [2]
 87. ѝди у нѐвољу! ("исто"). Ново Милошево [2]
 88. ˜ ко трудна жена [2]
 89. ЧМСК 103] [2]
 90. ˜ под себе ("вршити нужду у кревету"; "Здраво је болесан, не може ни да се дигне, иде под себе"). Јасеново [2]
 91. И̏де вре́ме, но̏си бре̏ме, мо̀лићеш ти мѐне Ново Милошево [2]
 92. и̏ди у̀ очин то̀чак! ("оштра псовка после које нема више разговора"). Футог [2]
 93. ˜ ко бесомучан [2]
 94. ˜ ко крути гусак ("гегати се при ходу"). Јасеново [2]
 95. иди у пичку материну ("исто"). Јасеново [2]
 96. ˜ ко патка ("исто"). Вршац [2]
 97. ѝћиĺерез сčбе ("исто"; "Ма́ни ме једŕред, ди̏ ăу, па ди̏ ă"). Јасеново Сомбор Мокрин Јаша Томић Бока Неузина [2]
 98. ˜ нуз очин ("терати инат"; "Није чудо што Паја неће у бирцуз, та он навек иде нуз очин"). [2]
 99. ѝћи на̏ стра̄ну ("путовати ван земље"). Кикинда [2]
 100. и̏ди до̏ вра̄га ("исто"). Сомбор Ново Милошево Вршац Црвена Црква [2]
 101. ˜ селом ко поливач ("тумарати, скитати"). [2]
 102. ˜ ко нераст сокаком [2]
 103. иди у стреле, да идеш! ("блага псовка"). Јасеново [2]
 104. ѝћи у/на мо́бу. — О̏нда смо ѝшли на мо́бу ("О̏нда смо ѝшли на мо́бу"). Јаша Томић Турија Чуруг Равно Село Госпођинци Жабаљ Шурјан Бока Неузина [2]
 105. ѝћи на ка́зан ("заједнички, масовно се храniти"). Вршац [2]
 106. ˜ ко вампир ("лутати ноћу"). Јасеново [2]
 107. иди у три пичке материне ("псовка"). Јасеново [2]
 108. ѝде ко а̑лва ("брзо и лако се продаје"). Футог Ново Милошево Вршац [2]
 109. ˜ ко ("ићи сметено, непромишљено, у безглавој журби"). [2]
 110. иди у мантов ("исто"). [2]
 111. ˜ ко ћорав Јасеново [2]
 112. ˜ ко по лоју ("исто"). Ново Милошево [2]
 113. иди тражи ручак/вечеру тамо ди си досад бијо! ("у обраћању укућанину који није дошао у време обеда"). Јасеново [2]
 114. и́ћи ("бити спреман на све"). Вршац [2]
 115. иди у мој красни ("псовка"). [2]
 116. и̏ди у тво̑г а̀скӯрђела ("исто"). Сомбор Ново Милошево [2]
 117. иди да те моје очи не виду! ("благи прекор"). Јасеново [2]
 118. ˜ ко разбијена војска ("неорганизовано, у нереду се кретати"). Сомбор Вршац [2]
 119. ˜ ко намазано ("успешно се обављати, одвијати се глатко, без тешкоћа"). Јасеново [2]
 120. неићи у главу ("не схватати"; "Не и́де ми у̏главу"). Вршац Сомбор [2]
 121. си̏лом ба̏ба у̀ ра̄ј не̏иде ("ништа се не може на силу урадити"). Томашевац [2]
 122. ˜ ко бос у бару ("бити спреман нешто радо учинити"). Вршац [2]
 123. иди у газдин пру̏слук ("исто"). Кикинда [2]
 124. ˜ ко транћа Јасеново [2]
 125. шаљ ˜ у дупе на вашар ("каже се детету у шали"; "Да идеш ти у дупе на вашар"). Црвена Црква Ковиљ [2]
 126. ˜ правим путом ("живети честито, поштено"). Ново Милошево [2]
 127. и̏ди у пе́ршун ("блага псовка, прекор"). Ново Милошево [2]
 128. и̏ди вра̑гу ("блага псовка, прекор"). Кикинда Ново Милошево Јасеново Црвена Црква [2]
 129. не може жив у гроб даиде ("не може умрети пре него што му је суђено"). Ново Милошево Вршац Јасеново [2]
 130. иди у непеле! ("блага псовка"). Јасеново [2]
 131. ˜ ко на ноте ("ситно и лако корачати"). [2]
 132. ѝћи у ри̑с ("радити за материјалну надокнаду у одређеној количини пшенице"). [2]
 133. ѝћи у на́јам ("радити за одређену надокнаду, плату"). Јасеново [2]
 134. ˜ на пут ("путовати"; "А ја̑ ни́сам мо̏го да да̑м кад сто̀ји на бла̀гдашњи пру̏слук: кад ѝдем у̀ цркву јел да̏ље — у го̀збеницу, на̀ пӯт — обу́чем се чи̏сто"). Ново Милошево [2]

Референце

уреди
 1. Павле Ивић—Жарко Бошњаковић—Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Друга књига: Морфологија, синтакса, закључци, текстови. — СДЗб, ХVIII, 1997, 586 стр, стр. 117.
 2. 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 2,049 2,050 2,051 2,052 2,053 2,054 2,055 2,056 2,057 2,058 2,059 2,060 2,061 2,062 2,063 2,064 2,065 2,066 2,067 2,068 2,069 2,070 2,071 2,072 2,073 2,074 2,075 2,076 2,077 2,078 2,079 2,080 2,081 2,082 2,083 2,084 2,085 2,086 2,087 2,088 2,089 2,090 2,091 2,092 2,093 2,094 2,095 2,096 2,097 2,098 2,099 2,100 2,101 2,102 2,103 2,104 2,105 2,106 2,107 2,108 2,109 2,110 2,111 2,112 2,113 2,114 2,115 2,116 2,117 2,118 2,119 2,120 2,121 2,122 2,123 2,124 2,125 2,126 2,127 2,128 2,129 2,130 2,131 2,132 2,133 2,134 Речник српских говора Војводине, измењено и допуњено издање у 4 тома, приредили мр Дејан Милорадов, Катарина Сунајко, мр Ивана Ћелић и др Драгољуб Петровић, Матица српска, Нови Сад.

Напомене

уреди