Такође погледајте: 153, 351, и 531
U+2683.svg
U+2683, ⚃
DIE FACE-4

[U+2682]
Разни симболи
[U+2684]

МеђујезичкиУреди

СимболУреди

  1. A die showing the number four.
U+2683, ⚃
DIE FACE-4

[U+2682]
Разни симболи
[U+2684]

 
4.

СимболУреди

  1. Коцка која показује број четири.


НавигаторУреди

... ... ћ ... ...
њ о ... п
... ... ... у ... ...