Такође погледајте: 1, a, , , и
Braille8 Dots-1437.svg
U+284D, ⡍
BRAILLE PATTERN DOTS-1347

[U+284C]
Braille Patterns
[U+284E]

(брајево)


U+284D, ⡍
BRAILLE PATTERN DOTS-1

[U+284C]
Braille Patterns
[U+284E] 
српски слово м

Међу језички

Етимологија

Слово

M

Погедај и

(Braille script):