Такође погледајте: 兒子

Кинески


За изговор и дефиниције од – види 兒子.
(Овај терм, 儿子, је једноставни облик од 兒子.)