Такође погледајте: и
U+8AAA, 說
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAA

[U+8AA9]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+8AAB]
U+F96F, 說
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96F

[U+F96E]
ЦЈК компатибилни идеографи
[U+F970]
U+F9A1, 說
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A1

[U+F9A0]
ЦЈК компатибилни идеографи
[U+F9A2]

(кинески)

 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: shuō  
 
(датотека)
Шаблон:zh-colrшуо

Радикал:

149170

Значења:

...

Примери:

 Језекиљ, глава 35

 1. 1 耶和華的話臨到
  1. 1 yēhéhuá dehuà yòu líndào wǒ shuō,
   1. 1. Опет ми дође реч Господња говорећи:
    1. ... 2

Библијске све речи:119:001

34

661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628

33

662 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 627

32

663 755 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 723 626

31

664 756 839 913 912 911 910 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 810 722 625

30

665 757 840 914 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959 958 888 809 721 624

29

666 758 841 915 980 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 957 887 808 720 623

28

667 759 842 916 981 1037 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1017 956 886 807 719 622

27

668 760 843 917 982 1038 1085 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1068 1016 955 885 806 718 621

26

669 761 844 918 983 1039 1086 1124 1153 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1110 1067 1015 954 884 805 717 620

25

670 762 845 919 984 1040 1087 1125 1154 1174 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1143 1109 1066 1014 953 883 804 716 619

24

671 763 846 920 985 1041 1088 1126 1155 1175 1186 1185 1184 1183 1167 1142 1108 1065 1013 952 882 803 715 618

23

672 764 847 921 986 1042 1089 1127 1156 1176 1187 1189 1182 1166 1141 1107 1064 1012 951 881 802 714 617

22

673 765 848 922 987 1043 1090 1128 1157 1177 1188 1181 1165 1140 1106 1063 1011 950 880 801 713 616

21

674 766 849 923 988 1044 1091 1129 1158 1178 1180 1164 1139 1105 1062 1010 949 879 800 712 615

20

675 767 850 924 989 1045 1092 1130 1159 1179 1163 1138 1104 1061 1009 948 878 799 711 614

19

676 768 851 925 990 1046 1093 1131 1160 1162 1137 1103 1060 1008 947 877 798 710 613

18

677 769 852 926 991 1047 1094 1132 1161 1136 1102 1059 1007 946 876 797 709 612

17

678 770 853 927 992 1048 1095 1133 1135 1101 1058 1006 945 875 796 708 611

16

679 771 854 928 993 1049 1096 1134 1100 1057 1005 944 874 795 707 610

15

680 772 855 929 994 1050 1097 1099 1056 1004 943 873 794 706 609

14

681 773 856 930 995 1051 1098 1055 1003 942 872 793 705 608

13

682 774 857 931 996 1052 1054 1002 941 871 792 704 607

12

683 775 858 932 997 1053 1001 940 870 791 703 606

11

684 776 859 933 998 1000 939 869 790 702 605

10

685 777 860 934 999 938 868 789 701 604

9

686 778 861 935 937 867 788 700 603

8

687 779 862 936 866 787 699 602

7

688 780 863 865 786 698 601

6

689 781 864 785 697 600

5

690 782 784 696 599

4

691 783 695 598

3

692 694 597

2

693 596

1

595

2

594 497

3

593 496 498

4

592 495 407 499

5

591 494 406 408 500

6

590 493 405 326 409 501

7

589 492 404 325 327 410 502

8

588 491 403 324 254 328 411 503

9

587 490 402 323 253 255 329 412 504

10

586 489 401 322 252 191 256 330 413 505

11

585 488 400 321 251 190 192 257 331 414 506

12

584 487 399 320 250 189 137 193 258 332 415 507

13

583 486 398 319 249 188 136 138 194 259 333 416 508

14

582 485 397 318 248 187 135 092 139 195 260 334 417 509

15

581 484 396 317 247 186 134 091 093 140 196 261 335 418 510

16

580 483 395 316 246 185 133 090 056 094 141 197 262 336 419 511

17

579 482 394 315 245 184 132 089 055 057 095 142 198 263 337 420 512

18

578 481 393 314 244 183 131 088 054 029 058 096 143 199 264 338 421 513

19

577 480 392 313 243 182 130 087 053 028 030 059 097 144 200 265 339 422 514

20

576 479 391 312 242 181 129 086 052 027 011 031 060 098 145 201 266 340 423 515

21

575 478 390 311 241 180 128 085 051 026 010 012 032 061 099 146 202 267 341 424 516

22

574 477 389 310 240 179 127 084 050 025 009 002 013 033 062 100 147 203 268 342 425 517

23

573 476 388 309 239 178 126 083 049 024 008 [初

24

572 475 387 308 238 177 125 082 048 023 007 006 005 004 015 035 064 102 149 205 270 344 427 519

25

571 474 386 307 237 176 124 081 047 022 021 020 019 018 017 016 036 065 103 150 206 271 345 428 520

26

570 473 385 306 236 175 123 080 046 045 044 043 042 041 040 039 038 037 066 104 151 207 272 346 429 521

27

569 472 384 305 235 174 122 079 078 077 076 075 074 073 072 071 070 069 068 067 105 152 208 273 347 430 522

28

568 471 383 304 234 173 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 153 209 274 348 431 523

29

567 470 382 303 233 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 210 275 349 432 524

30

566 469 381 302 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 276 350 433 525

31

565 468 380 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 351 434 526

32

564 467 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 435 527

33

563 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 528

34

562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一家之說一家之说
 2. 一說一说
 3. 不好說話不好说话
 4. 不容分說不容分说
 5. 不會說話不会说话
 6. 不消說不消说 (bùxiāoshuō)
 7. 不用說不用说 (bùyòngshuō)
 8. 不由分說不由分说 (bùyóu fēnshuō)
 9. 不瞞你說不瞒你说
 10. 不說價不说价
 11. 不說虛頭不说虚头
 12. 且說且说 (qiěshuō)
 13. 世說新語世说新语
 14. 中篇小說中篇小说 (zhōngpiān xiǎoshuō)
 15. 主知說主知说
 16. 亂說乱说 (luànshuō)
 17. 二話不說二话不说
 18. 今世說今世说
 19. 他方說他方说
 20. 他說他说
 21. 代為說項代为说项
 22. 何消說何消说
 23. 信口胡說信口胡说
 24. 信嘴胡說信嘴胡说
 25. 偵探小說侦探小说
 26. 傳說传说 (chuánshuō)
 27. 先天說先天说
 28. 光說不做光说不做 (guāngshuōbùzuò)
 29. 光說不練光说不练
 30. 六說白道六说白道
 31. 再說再说 (zàishuō)
 32. 分說分说 (fēnshuō)
 33. 別說别说
 34. 勦說剿说
 35. 勸說劝说 (quànshuō)
 36. 卻說却说 (quèshuō)
 37. 原說原说
 38. 又說又笑又说又笑
 39. 口說無憑口说无凭
 40. 古今小說古今小说
 41. 古典小說古典小说
 42. 各說各話各说各话
 43. 呦嚄說呦嚄说
 44. 單弦說唱单弦说唱
 45. 單說单说
 46. 嚼說嚼说
 47. 圖說图说 (túshuō)
 48. 報告小說报告小说
 49. 塗說涂说
 50. 多道散說多道散说
 51. 大河小說大河小说
 52. 大致說來大致说来
 53. 天動說天动说
 54. 太極圖說太极图说
 55. 奇說奇说
 56. 契約說契约说
 57. 好說好说 (hǎoshuō)
 58. 好說歹說好说歹说
 59. 好說話好说话
 60. 妄說妄说
 61. 字說字说
 62. 孫文學說孙文学说
 63. 定說定说
 64. 宣說宣说
 65. 家至人說家至人说
 66. 實話實說实话实说 (shíhuàshíshuō)
 67. 實說实说
 68. 寬皮說話宽皮说话
 69. 小小說小小说
 70. 小說小说 (xiǎoshuō)
 71. 小說家小说家 (xiǎoshuōjiā)
 72. 嵬說嵬说
 73. 巧說巧说
 74. 師說师说
 75. 彈空說嘴弹空说嘴
 76. 從何說起从何说起
 77. 志怪小說志怪小说
 78. 性善說性善说
 79. 性惡說性恶说
 80. 恐怖小說恐怖小说
 81. 慢說慢说
 82. 憑媒說合凭媒说合
 83. 憑良心說凭良心说
 84. 成事不說成事不说
 85. 成說成说
 86. 戶說户说
 87. 打諢說笑打诨说笑
 88. 打鼓說書打鼓说书
 89. 招說招说
 90. 指一說十指一说十
 91. 指天說地指天说地
 92. 指山說磨指山说磨
 93. 指東說西指东说西
 94. 指桑說槐指桑说槐
 95. 按說按说 (ànshuō)
 96. 捷說捷说
 97. 推理小說推理小说
 98. 推說推说
 99. 換句話說换句话说 (huànjùhuàshuō)
 100. 摽說摽说
 101. 據說据说 (jùshuō)
 102. 攝影小說摄影小说
 103. 敘說叙说 (xùshuō)
 104. 教育小說教育小说
 105. 數說数说 (shǔshuō)
 106. 斷臂說書断臂说书
 107. 明說明说
 108. 曲說曲说 (qūshuō)
 109. 更不消說更不消说
 110. 會道能說会道能说
 111. 有個說兒有个说儿
 112. 有話好說有话好说 (yǒuhuàhǎoshuō)
 113. 有說有笑有说有笑
 114. 概說概说
 115. 橫說豎說横说竖说
 116. 欲說還休欲说还休
 117. 武俠小說武侠小说
 118. 歷史小說历史小说
 119. 死說活說死说活说
 120. 比方說比方说 (bǐfangshuō)
 121. 沒得說的没得说的
 122. 沒有說的没有说的
 123. 沒話說没话说
 124. 浮詞曲說浮词曲说
 125. 浮說浮说
 126. 海說神聊海说神聊
 127. 混說混说
 128. 淺說浅说
 129. 游辭浮說游辞浮说
 130. 滿口胡說满口胡说
 131. 演說演说 (yǎnshuō)
 132. 演說家演说家
 133. 演說詞演说词
 134. 漫說漫说
 135. 潑說泼说
 136. 無話可說无话可说 (wúhuàkěshuō)
 137. 照說照说
 138. 燕說燕说
 139. 現身說法现身说法
 140. 申說申说
 141. 界說界说
 142. 異端邪說异端邪说
 143. 異聞傳說异闻传说
 144. 異說异说 (yìshuō)
 145. 痴人說夢痴人说梦
 146. 白話小說白话小说
 147. 白說白说 (báishuō)
 148. 白說六道白说六道
 149. 白說綠道白说绿道
 150. 百般解說百般解说
 151. 盲人說象盲人说象
 152. 直話直說直话直说
 153. 看圖說話看图说话
 154. 眾說众说
 155. 眾說紛紜众说纷纭
 156. 瞎說瞎说 (xiāshuō)
 157. 瞎說八道瞎说八道
 158. 瞽說瞽说
 159. 短篇小說短篇小说 (duǎnpiān xiǎoshuō)
 160. 短長之說短长之说
 161. 矰繳之說矰缴之说
 162. 破說破说
 163. 科幻小說科幻小说
 164. 稗官小說稗官小说
 165. 稱說称说
 166. 空口說空口说
 167. 空說空说
 168. 章回小說章回小说
 169. 筆記小說笔记小说
 170. 細說细说 (xìshuō)
 171. 翻譯小說翻译小说
 172. 聲說聲聽声说声听
 173. 聽說听说 (tīngshuō)
 174. 聽說聽道听说听道
 175. 胡說胡说 (húshuō)
 176. 胡說亂語胡说乱语
 177. 胡說亂道胡说乱道
 178. 胡說八道胡说八道 (húshuōbādào)
 179. 胡說散道胡说散道
 180. 胡說白道胡说白道
 181. 能說善道能说善道
 182. 能說慣道能说惯道
 183. 能說會道能说会道 (néngshuōhuìdào)
 184. 脂粉小說脂粉小说
 185. 臆說臆说
 186. 自圓其說自圆其说
 187. 自立一說自立一说
 188. 自說自話自说自话
 189. 色情小說色情小说
 190. 花說柳說花说柳说
 191. 荒謬小說荒谬小说
 192. 莫說莫说
 193. 著書立說著书立说
 194. 蔓說蔓说
 195. 衍說衍说
 196. 街談巷說街谈巷说
 197. 觀眉說眼观眉说眼
 198. 解說解说 (jiěshuō)
 199. 言情小說言情小说
 200. 言說言说 (yánshuō)
 201. 訴說诉说 (sùshuō)
 202. 評說评说 (píngshuō)
 203. 詮說诠说
 204. 話說话说 (huàshuō)
 205. 誇強說會夸强说会
 206. 誇說夸说
 207. 誦說诵说
 208. 說一不二说一不二
 209. 說一是一说一是一
 210. 說三分说三分
 211. 說三說四说三说四
 212. 說三道四说三道四 (shuōsāndàosì)
 213. 說不上说不上
 214. 說不上來说不上来
 215. 說不下去说不下去
 216. 說不來说不来
 217. 說不出说不出
 218. 說不定说不定 (shuōbùdìng)
 219. 說不得说不得
 220. 說不是说不是
 221. 說不清说不清
 222. 說不盡说不尽
 223. 說不過说不过
 224. 說不過去说不过去 (shuōbuguòqù)
 225. 說也奇怪说也奇怪
 226. 說事说事
 227. 說事過錢说事过钱
 228. 說人情说人情
 229. 說今道古说今道古
 230. 說來说来 (shuōlái)
 231. 說來話長说来话长
 232. 說來說去说来说去
 233. 說做就做说做就做
 234. 說公案说公案
 235. 說兵機说兵机
 236. 說分上说分上
 237. 說到做到说到做到
 238. 說動说动
 239. 說化说化
 240. 說千說萬说千说万
 241. 說參請说参请
 242. 說口说口
 243. 說古说古
 244. 說古談今说古谈今
 245. 說合说合
 246. 說和说和
 247. 說唱说唱 (shuōchàng)
 248. 說唱文學说唱文学
 249. 說嘴说嘴
 250. 說嘴打嘴说嘴打嘴
 251. 說地談天说地谈天
 252. 說夢说梦
 253. 說夢話说梦话 (shuōmènghuà)
 254. 說大話说大话
 255. 說天說地说天说地
 256. 說好说好 (shuōhǎo)
 257. 說好說歹说好说歹
 258. 說媒说媒 (shuōméi)
 259. 說學逗唱说学逗唱
 260. 說定说定 (shuōdìng)
 261. 說家克計说家克计
 262. 說寡嘴说寡嘴
 263. 說岔说岔
 264. 說帖说帖
 265. 說得來说得来
 266. 說得著说得著
 267. 說得過去说得过去 (shuōdeguòqù)
 268. 說得響说得响
 269. 說徹说彻
 270. 說念说念
 271. 說情说情 (shuōqíng)
 272. 說戒说戒
 273. 說教说教 (shuōjiào)
 274. 說文说文
 275. 說文解字说文解字
 276. 說方便说方便
 277. 說明说明 (shuōmíng)
 278. 說明文说明文
 279. 說明書说明书 (shuōmíngshū)
 280. 說是談非说是谈非
 281. 說書说书 (shuōshū)
 282. 說書人说书人
 283. 說東談西说东谈西
 284. 說東道西说东道西
 285. 說梅止渴说梅止渴
 286. 說法说法 (shuōfǎ)
 287. 說泛说泛
 288. 說海口说海口
 289. 說淡話说淡话
 290. 說清話说清话
 291. 說清道白说清道白
 292. 說溜了嘴说溜了嘴
 293. 說滿話说满话
 294. 說理说理 (shuōlǐ)
 295. 說白说白 (shuōbái)
 296. 說白了说白了
 297. 說白道綠说白道绿
 298. 說白道黑说白道黑
 299. 說相聲说相声
 300. 說真格的说真格的
 301. 說瞎話说瞎话
 302. 說短論長说短论长
 303. 說短道長说短道长
 304. 說短長说短长
 305. 說矮話说矮话
 306. 說破说破 (shuōpò)
 307. 說破嘴说破嘴
 308. 說穿说穿 (shuōchuān)
 309. 說章兒说章儿
 310. 說笑说笑 (shuōxiào)
 311. 說笑話说笑话
 312. 說經说经
 313. 說耍说耍
 314. 說舌说舌
 315. 說苑说苑
 316. 說落说落
 317. 說著玩兒说著玩儿
 318. 說處说处
 319. 說親说亲 (shuōqīn)
 320. 說親道熱说亲道热
 321. 說詞说词 (shuōcí)
 322. 說詩啐話说诗啐话
 323. 說話说话 (shuōhuà)
 324. 說話人说话人
 325. 說話兒说话儿
 326. 說話的说话的
 327. 說話算話说话算话
 328. 說說笑笑说说笑笑
 329. 說說道道说说道道
 330. 說調说调
 331. 說諢話说诨话
 332. 說謊说谎 (shuōhuǎng)
 333. 說起说起 (shuōqǐ)
 334. 說起來说起来
 335. 說辭说辞 (shuōcí)
 336. 說道说道 (shuōdào)
 337. 說郛说郛
 338. 說部说部
 339. 說鈴说铃
 340. 說鐵騎兒说铁骑儿
 341. 說長短说长短
 342. 說長說短说长说短
 343. 說長論短说长论短
 344. 說長道短说长道短
 345. 說開说开
 346. 說閒話说闲话
 347. 說閒話兒说闲话儿
 348. 說雨談雲说雨谈云
 349. 說響話说响话
 350. 說項说项
 351. 說頭兒说头儿
 352. 說風涼話说风凉话
 353. 說風話说风话
 354. 說風說水说风说水
 355. 說鬼話说鬼话
 356. 說黃道黑说黄道黑
 357. 說黑道白说黑道白
 358. 說鼓書说鼓书
 359. 談古說今谈古说今
 360. 談天說地谈天说地
 361. 談情說愛谈情说爱 (tánqíngshuō'ài)
 362. 談空說有谈空说有
 363. 談經說法谈经说法
 364. 論今說古论今说古
 365. 論說论说 (lùnshuō)
 366. 論說文论说文
 367. 諢詞小說诨词小说
 368. 謏聞淺說謏闻浅说
 369. 講經說法讲经说法
 370. 謬悠之說谬悠之说
 371. 譚天說地谭天说地
 372. 譴責小說谴责小说
 373. 辯說辩说
 374. 述說述说 (shùshuō)
 375. 這般說來这般说来
 376. 逢人說項逢人说项
 377. 連說帶唱连说带唱
 378. 連說帶罵连说带骂
 379. 遊戲說游戏说
 380. 道東說西道东说西
 381. 道聽塗說道听涂说
 382. 道西說東道西说东
 383. 還有一說还有一说
 384. 邪說邪说 (xiéshuō)
 385. 邪說異端邪说异端
 386. 郢書燕說郢书燕说 (yǐngshūyànshuō)
 387. 郭璞之說郭璞之说
 388. 長篇小說长篇小说 (chángpiān xiǎoshuō)
 389. 長話短說长话短说 (chánghuàduǎnshuō)
 390. 門到戶說门到户说
 391. 關說关说
 392. 陳說陈说
 393. 雖說虽说 (suīshuō)
 394. 雜說杂说
 395. 難說难说 (nánshuō)
 396. 難說話难说话
 397. 難說難言难说难言
 398. 電影小說电影小说
 399. 霹靂說霹雳说
 400. 靜態說静态说
 401. 駕說驾说


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Шаблон:Kateg3 Шаблон:Kateg

Спољашње везе

Претходна Страна Наредна