Дерачина (lat. deračina) је суперлатив речи драње што у српском језику може имати два значења:

    - дерачина као јако гласно викање (нпр. хеви метал музика је дерачина)
    - дерачина као обилно драње коже неке животиње (или нед'о Бог човека).