mračnjak

Именица

уреди

mračnjak, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Caprimulgus Caprimulgidae Linnaeus [1]

Хипоними:

 1. rusogrli leganj [4] [1]
 2. crvenovrati leganj [7] [1]
 3. veštica [8] [1]
 4. gluha [9] [10] [1]
 5. zvonac [11] [1]
 6. jegalj [5] [1]
 7. klek [12] [1]
 8. kleknjača [5] [1]
 9. klekovac [5] [1]
 10. klepetavac [13] [1]
 11. kozar [4] [1]
 12. kozara [14] [1]
 13. kozemuzara [5] [1]
 14. kozogoj [15] [1]
 15. kozodoj [4] [1]
 16. kozomuz [5] [1]
 17. kozomuza [8] [1]
 18. kukaviža [5] [1]
 19. kukviža [16] [1]
 20. kukviza [4] [1]
 21. legavac [5] [1]
 22. legan [9] [10] [1]
 23. leganj [12] [1]
 24. leganj kozodoj [6] [1]
 25. leganj mračnjak [4] [1]
 26. legar [4] [1]
 27. legen [9] [10] [1]
 28. legenj [17] [1]
 29. legnar [18] [1]
 30. lijegavac [5] [1]
 31. lipitor [19] [1]
 32. licitor [4] [1]
 33. ljegalj [20] [1]
 34. mračaj [9] [10] [1]
 35. mračna ptica [9] [10] [1]
 36. mračni leganj [21] [1]
 37. mračnica [18] [1]
 38. mračnjak [4] [1]
 39. notnjača [20] [1]
 40. noćna lasta [14] [1]
 41. noćna lastavica [8] [1]
 42. noćna ptica [9] [10] [1]
 43. noćni gavran [22] [1]
 44. noćni kobac [23] [1]
 45. noćni leganj [24] [1]
 46. noćni ćuk [4] [1]
 47. noćnjak [5] [1]
 48. noćurak [5] [1]
 49. pizdoklek [1]
 50. pizdoplet [25] [1]
 51. poleguša [11] [1]
 52. pomrakuša [16] [1]
 53. pomrkuša [20] [1]
 54. preleguša [26] [1]
 55. prilegalo [11] [1]
 56. prileguša [22] [1]
 57. sisavac [4] [1]
 58. sojkula [9] [10] [1]
 59. sumračnik [9] [10] [1]
 60. ćoravi marko [20] [1]
 61. ćuk [27] [1]


Референце

уреди
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. Јосиф Дусл, Зоологија за средње школе, Београд 1870.
 3. Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 6. 6,0 6,1 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, I, Српска краљевска академија, Београд 1888.
 7. В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 8. 8,0 8,1 8,2 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 11. 11,0 11,1 11,2 Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 12. 12,0 12,1 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 13. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 14. 14,0 14,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 15. Рихард Чорнаи, Номенклатура птица Војводине (од бр. 25–26 Номенклатура птица у Војводини), Војвођански ловац, Савез ловачких друштава Војводине, Нови Сад 1947, бр. 16, 215–216, бр. 17, 233–234, бр. 18–19, 259–260, 1948, бр. 21–22, 296–297, бр. 23–24, 330, бр. 25–26, 355–356, бр. 27–28, 381–382, бр. 29–30, 407–408, бр. 31, 428–429, 1949, бр. 32–34, 453–454, бр. 35–37, 487–489, бр. 38–41, 513–514, бр. 42–43, 543–545, 1950, бр. 47–49, 593–594, 1952, бр. 56–57, 16–17, бр. 58–59, 13–14, бр. 61, 14–15, бр. 62–63, 23–24, 1953, бр. 64–65, 23–24, бр. 66–67, 20–21, бр. 68–69, 24–25, бр. 70–71, 17–18.
 16. 16,0 16,1 Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 17. Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 18. 18,0 18,1 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 19. Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 21. Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 22. 22,0 22,1 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 23. Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 24. Растко Александров, Птице Божја створења, Штампарија Српске патријаршије, Београд 1993.
 25. А. Остојић, Прилог за народну номенклатуру, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година II, бр. 1, Загреб 1887, 119–129.
 26. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 27. Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.

Напомене

уреди