' У+0027, '
АПОСТРОПХЕ
&
[У+0026]
Основни латински (
[У+0028]