Почетак нове речи уреди

Врсте речи уреди

Именице уреди

За почетак погледајте употребу шаблона Српска именица. У самом шаблону (одељак употреба шаблона) су описани сви потребни параметри као и накнадна обрада.

Глаголи уреди

За почетак погледајте употребу шаблона Српски глагол. У самом шаблону (одељак употреба шаблона) су описани сви потребни параметри као и накнадна обрада.

Придеви уреди

Бројеви уреди

Заменице уреди

Прилози уреди

Везници уреди

Речце уреди

Скраћенице уреди

Језици уреди

Код и коментари Ефекат
{{лат-јез}}
  • Додаје се за објашњење појмова на латинском језику

лат. febris - температура

Специјалне области уреди

Код и коментари Ефекат
{{медицински појам}}
  • Додаје се за означавање медицинских појмова

мед.

{{електротехнички појам}}
  • Додаје се за означавање електротехничких појмова

ел.

{{историјски термин}}
  • Додаје се за означавање историјских термина

ист.:

{{математички појам}}
  • Додаје се за означавање математичких појмова

мат.

{{правни израз}}
  • Додаје се за означавање правних израза

прав.:

{{теолошки појам}}
  • Додаје се за означавање теолошких појмова

теол.