У+0967, १
ДЕВАНАГАРИ ДИГИТ ОНЕ

[У+0966]
Деванагари
[У+0968]