У+0968, २
ДЕВАНАГАРИ ДИГИТ ТWО

[У+0967]
Деванагари
[У+0969]