Pomoć:Jednina

Jednina je forma reči koja reprezentira jedan komad nečega.