( U+0028, (
LEFT PARENTHESIS
'
[U+0027]
Osnovni latinski )
[U+0029]