српски говор у Новом Милошеву (Банат)

Srpski govor u Novom Miloševu se odnosi na neo-nacistički govor Alekse Šajina, na temu špageta sa kečapom, što je greh najvećeg stepena u kulturi "Špegeta".