U+53D7, 受
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D7

[U+53D6]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+53D8]
 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: shòu  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-colrШаблон:zh-cir

Радикал:

029 15

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 Псалам 119

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 不受
 2. 不受抬舉/不受抬举
 3. 不受理
 4. 不受用
 5. 不受籠絡/不受笼络
 6. 不受聽/不受听
 7. 不好受
 8. 乾生受/干生受
 9. 享受 (xiǎngshòu)
 10. 人工受孕 (réngōng shòuyùn)
 11. 人工受精 (réngōng shòujīng)
 12. 代人受過/代人受过
 13. 低頭受縛/低头受缚
 14. 倍受矚目/倍受瞩目
 15. 備受好評/备受好评
 16. 備受威脅/备受威胁
 17. 備受矚目/备受瞩目
 18. 備受禮遇/备受礼遇
 19. 兒童受虐/儿童受虐
 20. 全受全歸/全受全归
 21. 八方受敵/八方受敌
 22. 八面受敵/八面受敌
 23. 力辭不受/力辞不受
 24. 受不了 (shòubùliǎo)
 25. 受不住
 26. 受不得
 27. 受不起
 28. 受之有愧
 29. 受事
 30. 受人之託/受人之托
 31. 受人矚目/受人瞩目
 32. 受代
 33. 受俘
 34. 受傷/受伤 (shòushāng)
 35. 受僱/受雇
 36. 受僱人/受雇人
 37. 受冤
 38. 受冷
 39. 受冷落
 40. 受凍/受冻
 41. 受刑 (shòuxíng)
 42. 受刑人
 43. 受到 (shòudào)
 44. 受制 (shòuzhì)
 45. 受創/受创
 46. 受命 (shòumìng)
 47. 受命推事
 48. 受器
 49. 受困
 50. 受委屈
 51. 受孕 (shòuyùn)
 52. 受害 (shòuhài)
 53. 受害者 (shòuhàizhě)
 54. 受寒
 55. 受審/受审
 56. 受寵/受宠
 57. 受寵若驚/受宠若惊 (shòuchǒngruòjīng)
 58. 受封
 59. 受屈
 60. 受得了 (shòudeliǎo)
 61. 受怕擔憂/受怕担忧
 62. 受性
 63. 受悶氣/受闷气
 64. 受惠 (shòuhuì)
 65. 受憋
 66. 受戒
 67. 受挫 (shòucuò)
 68. 受損受损 (shòusǔn)
 69. 受播者
 70. 受教 (shòujiào)
 71. 受敵受敌
 72. 受文者
 73. 受旱
 74. 受暑
 75. 受業/受业 (shòuyè)
 76. 受權/受权 (shòuquán)
 77. 受款人
 78. 受氣/受气 (shòuqì)
 79. 受氣包/受气包
 80. 受氣包兒/受气包儿
 81. 受洗
 82. 受涼/受凉 (shòuliáng)
 83. 受潮 (shòucháo)
 84. 受災/受灾 (shòuzāi)
 85. 受熱/受热
 86. 受爵
 87. 受獎/受奖 (shòujiǎng)
 88. 受理 (shòulǐ)
 89. 受生
 90. 受用 (shòuyòng)
 91. 受田
 92. 受病
 93. 受癟/受瘪
 94. 受益 (shòuyì)
 95. 受益人
 96. 受益憑證/受益凭证
 97. 受益無窮/受益无穷
 98. 受益費/受益费
 99. 受盤/受盘
 100. 受看
 101. 受知
 102. 受禪/受禅 (shòushàn)
 103. 受禮/受礼
 104. 受窘
 105. 受窮/受穷
 106. 受粉
 107. 受精 (shòujīng)
 108. 受精卵 (shòujīngluǎn)
 109. 受累 (shòulèi)
 110. 受終/受终
 111. 受縛/受缚
 112. 受罪 (shòuzuì)
 113. 受罰/受罚 (shòufá)
 114. 受署
 115. 受聘
 116. 受聽/受听
 117. 受胎 (shòutāi)
 118. 受苦 (shòukǔ)
 119. 受茶
 120. 受虐 (shòunüè)
 121. 受訓/受训 (shòuxùn)
 122. 受託/受托 (shòutuō)
 123. 受訪/受访 (shòufǎng)
 124. 受話器/受话器 (shòuhuàqì)
 125. 受誅/受诛 (shòuzhū)
 126. 受賂/受赂
 127. 受賄/受贿 (shòuhuì)
 128. 受賕枉法/受赇枉法
 129. 受賞/受赏 (shòushǎng)
 130. 受辱 (shòurǔ)
 131. 受過/受过 (shòuguò)
 132. 受邀
 133. 受鉗鎚/受钳鎚
 134. 受閱/受阅
 135. 受阻
 136. 受降 (shòuxiáng)
 137. 受降城
 138. 受限
 139. 受難/受难 (shòunàn)
 140. 受難曲/受难曲 (shòunànqǔ)
 141. 受難節/受难节
 142. 受領/受领
 143. 受風/受风
 144. 受騙/受骗 (shòupiàn)
 145. 受驚/受惊 (shòujīng)
 146. 吃受
 147. 四面受敵/四面受敌
 148. 夠受/够受
 149. 大受
 150. 大為受用/大为受用
 151. 大請大受/大请大受
 152. 好受
 153. 容受 (róngshòu)
 154. 小受大走
 155. 幽囚受辱
 156. 廣受好評/广受好评
 157. 引頸受戮/引颈受戮
 158. 引頸受死/引颈受死
 159. 忍受 (rěnshòu)
 160. 忍饑受渴/忍饥受渴
 161. 忍饑受餓/忍饥受饿
 162. 急脈緩受/急脉缓受
 163. 感受 (gǎnshòu)
 164. 感同身受
 165. 應圖受籙/应图受箓
 166. 應天受命/应天受命
 167. 應籙受圖/应箓受图
 168. 承受 (chéngshòu)
 169. 折受
 170. 拜受 (bàishòu)
 171. 持齋受戒/持斋受戒
 172. 挨打受罵/挨打受骂
 173. 挨餓受凍/挨饿受冻
 174. 授受 (shòushòu)
 175. 接受 (jiēshòu)
 176. 摩頂受戒/摩顶受戒
 177. 摩頂受記/摩顶受记
 178. 擎受
 179. 擔孤受寡/担孤受寡
 180. 擔飢受凍/担饥受冻
 181. 擔驚受怕/担惊受怕
 182. 擔驚受恐/担惊受恐
 183. 收受
 184. 末學膚受/末学肤受
 185. 概括承受
 186. 沒福消受/没福消受
 187. 活受罪 (huóshòuzuì)
 188. 消受 (xiāoshòu)
 189. 無功受祿/无功受禄
 190. 無福消受/无福消受
 191. 熬枯受淡
 192. 甘受 (gānshòu)
 193. 生受
 194. 白受
 195. 禁受
 196. 私相授受
 197. 稟受/禀受
 198. 耽驚受怕/耽惊受怕
 199. 聽受/听受
 200. 腹背受敵/腹背受敌
 201. 膚受/肤受
 202. 膺受
 203. 臨危受命/临危受命
 204. 自作自受 (zìzuòzìshòu)
 205. 自找罪受
 206. 自花受精
 207. 蒙受 (méngshòu)
 208. 虛己受人/虚己受人
 209. 表裡受敵/表里受敌
 210. 見危受命/见危受命
 211. 計功受爵/计功受爵
 212. 計功受賞/计功受赏
 213. 請功受賞/请功受赏
 214. 請受/请受
 215. 謙受益/谦受益
 216. 身受
 217. 辭多受少/辞多受少
 218. 逆來順受/逆来顺受
 219. 遭受 (zāoshòu)
 220. 難以忍受/难以忍受
 221. 難以消受/难以消受
 222. 難受/难受 (nánshòu)
 223. 領受/领受
 224. 飽受/饱受 (bǎoshòu)
 225. 首尾受敵/首尾受敌
 226. 體內受精/体内受精
 227. 體外受精/体外受精 (tǐwài shòujīng)


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Тамилски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:
 • Хинди:

Референце

 1. Псалам 119
 2. Псалам 119[1]

Шаблон:Kateg3 Шаблон:Kateg

Спољашње везе

Претходна Страна Наредна

 • ... broj strane ... broj strane