Такође погледајте: , , и

међународно


Знак интерпункције

...

  1. Alternative form of

Слово

Слово S на Морзеовом коду.

   

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за S. (Latin)
  2. Визуелно приказивање Морзеовог кода за С. (Cyrillic)

Такође видети


Грчки

Слово

   

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за Σ.
  2. Визуелно приказивање Морзеовог кода за EI.

Хебрејски


Слово

   

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за ש.

Јапански


Слово

   

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .

Тајски

Слово

   

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .
  2. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .
  3. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .