Translingual уреди

Слово J на Морзеовом коду.

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за J. (Latin)
  2. Визуелно приказивање Морзеовог кода за Й. (Cyrillic)

See also уреди


Greek уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за YI.

Hebrew уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за ע.

Japanese уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .

Thai уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .


слово (латиница) код изговор изговор (енглески)
A .- Авала Alpha
B -… Београд Bravo
C -.-. Цетиње Charlie
D -.. Дрина Delta
E · Европа Echo
F ..-. Футог Foxtrot
G --. Голија Golf
H …. Херој Hotel
I .. (I) Игало India
J .--- Јадран Julliet
K -.- Косово Kilo
L .-.. Ловћен Lima
M -- Морава Mike
N -. Ниш November
O --- Обилић Oscar
P .--. Пирот Papa
Q --.- Кворум Quebec
R .-. Рума Romeo
S Сава Sierra
T - Тимок Tango
U ..- Ужице Uniform
V …- Ваљево Victor
W .-- Дупло ве Whiskey
X -..- Икс X-Ray
Y -.-- Ипсилон Yankee
Z --.. Земун Zulu
1 .---- Јединица One
2 ..--- Два Two
3 …-- Три Three
4 ….- Четири Four
5 ….. Петица Five
6 -…. Шест Six
7 --… Седам Seven
8 ---.. Осам Eight
9 ----. Девет Nine
0 ----- Нула Zero