Translingual уреди

Слово V на Морзеовом коду.

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за V. (Latin)
  2. Визуелно приказивање Морзеовог кода за Ж. (Cyrillic)

See also уреди


Greek уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за HY.

Japanese уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .

Thai уреди

Letter уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за ◌้.