Translingual

уреди
Слово B на Морзеовом коду.

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за B. (Latin)
  2. Визуелно приказивање Морзеовог кода за Б. (Cyrillic)

See also

уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за Β.

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за ב.

Japanese

уреди

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .

    

  1. Визуелно приказивање Морзеовог кода за .