U+63D0, 提
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63D0

[U+63CF]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+63D1]

Кинески


 
Објашњење.

Изговор:

пинјин:  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

064

Значења:

...

Примери:

..., , , ,

Навигатор

2 ... 1 7
... 5 ... 3 ... ...
竖钩 4 6 8

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Координате

(основни карактер потези) , , , , , , , , ,

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一字不提
 2. 一手提拔
 3. 一條提一条提
 4. 一闡提一阐提
 5. 不提
 6. 不提防
 7. 中提琴 (zhōngtíqín)
 8. 中音提琴
 9. 休提
 10. 低音提琴 (dīyīn tíqín)
 11. 借提
 12. 偏提
 13. 別提别提
 14. 前提 (qiántí)
 15. 勾提
 16. 反提
 17. 單提单提
 18. 大前提
 19. 大提琴 (dàtíqín)
 20. 孩提
 21. 安提阿
 22. 小前提
 23. 小提琴 (xiǎotíqín)
 24. 左挈右提
 25. 左提右挈
 26. 帕提亞帕提亚
 27. 懷鉛提槧怀铅提槧
 28. 戲提調戏提调
 29. 手提包 (shǒutíbāo)
 30. 手提式 (shǒutíshì)
 31. 手提箱 (shǒutíxiāng)
 32. 手提袋
 33. 拘提
 34. 招提
 35. 挈榼提壺挈榼提壶
 36. 振衣提領振衣提领
 37. 振領提綱振领提纲
 38. 掂提
 39. 提不起勁提不起劲
 40. 提交 (tíjiāo)
 41. 提人
 42. 提供 (tígōng)
 43. 提倡 (tíchàng)
 44. 提偶
 45. 提價提价 (tíjià)
 46. 提兵 (tíbīng)
 47. 提出 (tíchū)
 48. 提刀 (tídāo)
 49. 提刀弄斧
 50. 提前 (tíqián)
 51. 提劍汗馬提剑汗马
 52. 提包 (tíbāo)
 53. 提升 (tíshēng)
 54. 提及 (tíjí)
 55. 提取 (tíqǔ)
 56. 提口拔舌
 57. 提名 (tímíng)
 58. 提問提问 (tíwèn)
 59. 提單提单 (tídān)
 60. 提報提报
 61. 提塘
 62. 提壺提壶 (tíhú)
 63. 提壺蘆提壶芦
 64. 提婆
 65. 提婆達多提婆达多
 66. 提子 (tízi)
 67. 提存
 68. 提學提学
 69. 提學道提学道
 70. 提審提审 (tíshěn)
 71. 提封
 72. 提心吊膽提心吊胆 (tíxīndiàodǎn)
 73. 提心在口
 74. 提心弔膽提心吊胆
 75. 提成 (tíchéng)
 76. 提戲提戏
 77. 提拔 (tíbá)
 78. 提挈 (tíqiè)
 79. 提振
 80. 提掇
 81. 提掖
 82. 提控
 83. 提摩太書提摩太书
 84. 提撕
 85. 提撥提拨
 86. 提攜提携 (tíxié)
 87. 提早 (tízǎo)
 88. 提昇提升
 89. 提根兒提根儿
 90. 提案 (tí'àn)
 91. 提梁 (tíliáng)
 92. 提款 (tíkuǎn)
 93. 提款卡
 94. 提款機提款机 (tíkuǎnjī)
 95. 提溜
 96. 提溜著心
 97. 提灌
 98. 提煉提炼 (tíliàn)
 99. 提燈提灯 (tídēng)
 100. 提爐提炉
 101. 提牌執戟提牌执戟
 102. 提牢
 103. 提牢官
 104. 提琴 (tíqín)
 105. 提甕出汲
 106. 提盒
 107. 提省
 108. 提督 (tídū)
 109. 提破
 110. 提示 (tíshì)
 111. 提示人
 112. 提神 (tíshén)
 113. 提票
 114. 提稱語提称语
 115. 提筆提笔 (tíbǐ)
 116. 提筒
 117. 提籃提篮
 118. 提綱提纲 (tígāng)
 119. 提綱挈領提纲挈领
 120. 提線提线
 121. 提線木偶提线木偶
 122. 提罐
 123. 提耳
 124. 提腕
 125. 提舉提举
 126. 提舍尼
 127. 提花
 128. 提葫蘆提葫芦
 129. 提行
 130. 提補提补
 131. 提製提制
 132. 提要 (tíyāo)
 133. 提親提亲 (tíqīn)
 134. 提訊提讯
 135. 提詞提词 (tící)
 136. 提調提调
 137. 提請提请
 138. 提議提议 (tíyì)
 139. 提貨單提货单 (tíhuòdān)
 140. 提起 (tíqǐ)
 141. 提起公訴提起公诉
 142. 提過提过
 143. 提選提选
 144. 提醒 (tíxǐng)
 145. 提鈴喝號提铃喝号
 146. 提防 (dīfáng)
 147. 提鞋
 148. 提頭提头 (títóu)
 149. 提頭知尾提头知尾
 150. 提香
 151. 提高 (tígāo)
 152. 提齁
 153. 握綱提領握纲提领
 154. 攝提摄提
 155. 朱提
 156. 李提摩太
 157. 梜提
 158. 波提且利
 159. 照提
 160. 牌提
 161. 狗兔聽提狗兔听提
 162. 相提並論相提并论 (xiāngtíbìnglùn)
 163. 絕口不提绝口不提
 164. 纏提缠提
 165. 羅塞提罗塞提
 166. 耳提面命
 167. 耳提面訓耳提面训
 168. 胡盧提胡卢提
 169. 舉綱提領举纲提领
 170. 菩提 (pútí)
 171. 菩提子 (pútízǐ)
 172. 菩提樹菩提树 (pútíshù)
 173. 菩提流志
 174. 菩提流支
 175. 菩提迦耶
 176. 菩提達摩菩提达摩
 177. 葫蘆提葫芦提
 178. 褓抱提攜褓抱提携
 179. 負老提幼负老提幼
 180. 辛辛那提
 181. 酒提
 182. 釋提桓因释提桓因
 183. 鉤元提要钩元提要
 184. 鉤玄提要钩玄提要
 185. 關提关提
 186. 阿提密斯
 187. 隻字不提只字不提 (zhīzìbùtí)
 188. 面命耳提


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце