U+90FD, 都
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90FD

[U+90FC]
CJK Unified Ideographs
[U+90FE]

U+FA26, 都
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA26

[U+FA25]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA27]
 
Karakter汉 .

Изговор:

пинјин: dōu  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

163

Значења:

 1. svi, -e, -a; obojica, -e, -a, -oje
 2. sve (odnosi se na uzrok)
 3. već
 4. čak (i)

Примери:

 1. 我们都喜欢喝茶。 Svi volimo da pijemo čaj.
 2. 这件事连小孩子都知道。 Ovo čak i malo dete zna.

 3. Мојсијева, глава 27

 1. 25 凡你所估定的價銀、[1]要按著聖所的平.二十季拉為一舍客勒。
  1. 25 Fán nǐ suǒ gū dìng de jià yín, dōu yào ànzhe shèng suǒ de píng. Èrshí jì lā wéi yī shě kè lēi.
   1. 25. А свака цена твоја нека буде на сикле свете, а у сиклу има двадесет новаца.
    1. 2 Мој. 30:13, 4 Мој. 3:47, 4 Мој. 18:16, Језек. 45:12
     1. 24 26

Шаблон:zh119:025

Синоними:

...


Хомофони:

Хомографи:

ХСК ниво:

1

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 三都賦三都赋
 2. 上都 (Shàngdū)
 3. 下都
 4. 不賢都頭不贤都头
 5. 中都 (zhōngdū)
 6. 京都 (jīngdū)
 7. 伐子都
 8. 兩都两都
 9. 兩都賦两都赋
 10. 八旗都統八旗都统
 11. 八都
 12. 八都兒八都儿
 13. 八都魯八都鲁
 14. 加德滿都加德满都 (Jiādémǎndū)
 15. 南都
 16. 古都
 17. 吁咈都俞
 18. 名都
 19. 吳都吴都
 20. 嘓都嘓都
 21. 嘴盧都嘴卢都
 22. 國都国都 (guódū)
 23. 大都 (dàdōu)
 24. 大都來大都来
 25. 大都會大都会
 26. 大都會區/大都会区
 27. 大都護/大都护
 28. 天都
 29. 奠都 (diàndū)
 30. 奧古斯都奥古斯都
 31. 子都
 32. 宏都拉斯 (Hóngdūlāsī)
 33. 定都 (dìngdū)
 34. 巴都兒巴都儿
 35. 帝都 (dìdū)
 36. 幽都
 37. 店都知
 38. 建都 (Jiàndū)
 39. 成都平原
 40. 成都賣卜/成都卖卜
 41. 打都磨子
 42. 把都兒/把都儿
 43. 拔都
 44. 拔都魯/拔都鲁
 45. 故都 (gùdū)
 46. 東都/东都 (dōngdū)
 47. 棉都
 48. 水都 (shuǐdū)
 49. 海上都市
 50. 清都
 51. 港都
 52. 滴修都速
 53. 滴羞都蘇/滴羞都苏
 54. 煤都
 55. 玄都
 56. 班都斯山
 57. 皇都
 58. 研京練都/研京练都
 59. 老都爺/老都爷
 60. 自治都市
 61. 興都斯坦/兴都斯坦
 62. 舊都/旧都 (jiùdū)
 63. 花都
 64. 行都
 65. 衛星都市/卫星都市 (wèixīng dūshì)
 66. 西都 (xīdū)
 67. 西都賦/西都赋
 68. 谷都
 69. 通都大邑
 70. 遷都/迁都 (qiāndū)
 71. 還都/还都 (huándū)
 72. 郢都
 73. 都中
 74. 都人士
 75. 都來/都来
 76. 都保
 77. 都俞吁咈
 78. 都嚕/都噜
 79. 都坑
 80. 都城 (dūchéng)
 81. 都大
 82. 都子
 83. 都寺
 84. 都市 (dūshì)
 85. 都市之肺
 86. 都市化 (dūshìhuà)
 87. 都市家具
 88. 都市病
 89. 都市計畫/都市计画
 90. 都府
 91. 都把勢/都把势
 92. 都抹
 93. 都料匠
 94. 都會/都会 (dūhuì)
 95. 都會區/都会区
 96. 都會文學/都会文学
 97. 都柏林 (Dūbólín)
 98. 都根主兒都根主儿
 99. 都江堰 (Dūjiāngyàn)
 100. 都督 (dūdū)
 101. 都管
 102. 都纂
 103. 都試都试
 104. 都講都讲
 105. 都護都护 (dūhù)
 106. 都轄都辖
 107. 都邑 (dūyì)
 108. 都都摸摸
 109. 都都磨磨
 110. 都鄙
 111. 都鄙有章
 112. 都門都门 (dūmén)
 113. 都雅
 114. 都頭都头
 115. 都馬調都马调
 116. 都鬼
 117. 酆都
 118. 金都
 119. 鐵都铁都
 120. 關都尉关都尉
 121. 陪都 (péidū)
 122. 雙核都市双核都市
 123. 霸都魯霸都鲁
 124. 首都 (shǒudū)
 125. 駙馬都尉驸马都尉
 126. 骨都
 127. 骨都兒骨都儿
 128. 骨都都
 129. 鴻都鸿都 (Hóngdū)
 130. 麗都丽都


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

 • Oxford Chinese Mini Dictionary