Množina je forma reči koja reprezentira više od jednog komada nečega. Šablon:Tetr