Множина је форма речи која репрезентира више од једног комада нечега. ※