Takođe pogledajte: ڢ‎, ق‎, ڨ‎, ڧ, i ڤ

ف U+0641, ف
ARABIC LETTER FEH
ـ
[U+0640]
Arabic ق
[U+0642]
U+FED1, ﻑ
ARABIC LETTER FEH ISOLATED FORM

[U+FED0]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED2]
U+FED2, ﻒ
ARABIC LETTER FEH FINAL FORM

[U+FED1]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED3]
U+FED3, ﻓ
ARABIC LETTER FEH INITIAL FORM

[U+FED2]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED4]
U+FED4, ﻔ
ARABIC LETTER FEH MEDIAL FORM

[U+FED3]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FED5]
ف U+0641, ف
ARABIC LETTER FEH
ـ
[U+0640]
Arabic ق
[U+0642]

Arapski

uredi

Slovo

uredi

ف / ف‍ / ‍ف‍ / ‍ف Lua greška in Modul:IPA at line 503: Invalid IPA: replace ’ with ʼ.

 1. Dvadeseto slovo arapskog alfabeta. Njegovo ime je فاء (fā’) i njegov ekvivalent u srpskom jeziku predstavlja glas f. Prethodi mu غ (), a sledi ga ق (q).

Oblici

uredi
Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
ف ـف ـفـ فـ

Vidi još

uredi

ف / ف‍ / ‍ف‍ / ‍ف Lua greška in Modul:IPA at line 503: Invalid IPA: replace ’ with ʼ.

 1. Sedamnaesto slovo u tradicionalnom abdžad redosledu, koji se koristi umesto brojeva za nabrajanje. Prethodi mu ع (ʿ), a sledi ga ص ().

Prefiks

uredi

ف‍- (fa-)

 1. (tada), i (tada)
  يومًا فيومًا (yáuman fa-yáuman) — dan za danom
  شيئًا فشيئًا (šái’an fa-šái’an) — korak po korak
 2. i stoga, pa, te, dakle, prema tome
 3. ali zatim, ipak
 4. jer, zbog
 5. (subjunktiv) da bi, kako bi

Vidi još

uredi
 • ڢ (Marokansko fā’ sa dijakritičkom tačkom ispod slova)

Maležanski

uredi

Izgovor

uredi

Slovo

uredi

ف / ف‍ / ‍ف‍ / ‍ف

 1. Dvadeset drugo slovo maležanskog alfabeta-.

Vidi još

uredi

Paštunski

uredi

Izgovor

uredi

Slovo

uredi

fe - ف

 1. Trideseto slovo paštunskog alfabeta.

Oblici

uredi
Samostalni oblik Krajnji oblik
ف ـف

Vidi još

uredi
 • Prethodno slovo: غ
 • Sledeće slovo: ق

Persijski

uredi

Izgovor

uredi

Izgovor:

DIN: fe  
Audio:  (datoteka)

Slovo

uredi
Samostalni oblik Krajnji oblik Srednji oblik Početni oblik
ف ـف ـفـ فـ
 1. Dvadeset treće slovo persijsko-arapskog alfabeta. Prethodi mu غ, a sledi ga ق. Ime mu je فه ili فِ.

Ujgurski

uredi

Izgovor

uredi

Slovo

uredi

fe - ف

 1. Šesnaesto slovo ujgurskog alfabeta.

Oblici

uredi
Samostalni oblik Krajnji oblik
ف ـف

Vidi još

uredi
 • Prethodno slovo: غ
 • Sledeće slovo: ق