U+0E32, า
THAI CHARACTER SARA AA

[U+0E31]
Тај
[U+0E33]

МеђујезичкиУреди

СловоУреди

  1. Овај израз захтева дефиницију. Молим вас помозите и додајте дефиницију, затим уклоните текст {{rfdef}}.


Примери:

 บท 4

3 ยู่วันึ่ว่ อิด้นำม้ร่ป็เครื่องบูชาห์
Xyū̀ mā wạn h̄nụ̀ng prākt̩ ẁā khā xin dị̂ nả p̄hl mị̂ cāk rị̀ nā mā pĕn kherụ̄̀xngbūchā t̄hwāy phra ye ḥo wāh̄̒