Такође погледајте: 153, 351, и 531


U+2685.svg
U+2685, ⚅
DIE FACE-6

[U+2684]
Разни симболи
[U+2686]

МеђујезичкиУреди

СимболУреди

  1. A die showing the number six.
U+2685, ⚅
DIE FACE-6

[U+2684]
Разни симболи
[U+2686]

 
6.


СимболУреди

  1. Коцка која показује број шест.


НавигаторУреди

... ... ж ... ...
ш с ... т
... ... ... з ... ...