Такође погледајте: shou, shóu, shòu, и shōu

Mandarin

===Pronunciation

=

 • (file)

Романизација

shǒu (shou3, Zhuyin ㄕㄡˇ)

 1. Pinyin превод од
 2. Pinyin превод од
 3. Pinyin превод од (shǒu)
 4. Pinyin превод од
 5. Pinyin превод од
 6. Pinyin превод од (shǒu)
 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: транскрипција  
Аудио:  noicon(датотека)

Радикал:

...

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. ...

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

...


Сродни чланци са Википедије:

shǒu


Преводи

 • Амхарски:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Тамилски:
 • Арапски:
 • Корејски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:
 • Хинди:

Референце

Спољашње везе

 • [[]]
 • [[]]

Претходна Страна Наредна

 • ... broj strane ... broj strane
 • Shǒu shou cái zhā qiú lè pū bā dǎ rēng fǎn rù zài tuō zhàng diǎo káng yū kū gǎn shēn chā tuō gǔ kòu wù dèn qiān zhí rèn kuò mén sǎo yáng niǔ ban chě rǎo xī qián bān jiá yú fú ào xī pī zhǐ zhì è dèn zhǎo chéng jì yǎn kuáng [[biàn] chāo jū wěn hú yuè jué bǎ qìn dǎn zhěng yǔn wán nè yì shū zhuā póu tóu dǒu kàng zhé póu fǔ pāo bá ǎo zé tuán kōu lūn qiǎng yun hù bào bǐng zhǐ pēng nán bù pī tái yǎo zhěn zhā yāng bào hē nǐ yè dǐ chì pī jiā mèi chēn yā chōu qū mǐn chù jiā fú zhǎ zhǔ dān chāi mu niān lā fǔ pāo bàn pāi līn ná guǎi qián jù tà bá tuō tuō ǎo jū zhuō pàn zhāo bài bài dǐ nǐ jù kuò lǒng jiǎn qiá yōng lán níng bō zé qiān hén kuò shì jié zhěng nǐn gǒng gǒng quán shuān cún zā kǎo yí xié cè huī pīn yè shi ná bāi chí guà zhì kuò duǒ duǒ zhǐ qiè àn nòng zhèn gé jiào kuà dòng ná tiāo liè zhā lǚ dié wā jué liě jǔ zhì luán yà wō tà xié náo dǎng jiǎo zhēng jǐ huī xián yǔ āi tuō nuó cuò bó gěng tǐ zhèn chéng sā sā kēng měi nòng jū péng jiǎn yì tǐng shān ruá wǎn xié chā féng jiǎo wǔ jùn jiù tǒng kǔn huò tú zhuō póu lǚ bā hàn shāo niē juān zè shù yé jué bǔ wán bù zùn yè zhāi lǚ sōu tuō lāo sǔn bāng jiǎn huàn dǎo wěi wàn qín pěng shě liè mín mén fǔ bǎi jù dáo wǒ ái juǎn yuè zǒng chēn chuí jié tū bèn nà niǎn ruó zuó wò qī xiān chéng diān sǎo lūn qìng gāng duō shòu diào póu dǐ zhǎng hùn jǐ tāo qiā qí pái shū qiān líng yē yà jué zhēng liǎng guà yì huò shàn zhěng lüè cǎi tàn chè bīng jiē tì kòng tuī yǎn cuò zhōu jū tiàn qián kèn bāi pá jiē lǔ guāi ming jié zhì dǎn meng càn sāo guàn pèng yuàn nuò jiǎn zhēng jiū jiǎn yú yán kuí nǎn hōng róu pì wēi sāi zòu xuān miáo tí niē chā shì zǒng zhèn yī xún yóng biān yáng huàn yǎn zǎn ǎn xū yà wò ké chuāi jí tì lá là chén kāi jiū jiū jiē huī gèn chòng xiāo dié xiē yuán qián yé chā zhā bēi yáo wēi beng lǎn wèn qìn chān gē lǒu zǒng gèn jiǎo gòu qìn róng què chōu chuāi zhǎn sǔn sūn bó chù róng bàng cuō sāo kē yáo dǎo zhī nù jiān sōu qiǔ gǎo xiǎn shuò sǎng jìn miè è chuí nuò shān tà zhǎ táng pán bān dā lì tāo hú zhì wā huá qiān wèn qiǎng tián zhēn è xié nuò quán chá zhà èn shè káng shè shū bǎi yáo bìn sōu tān sà chǎn suō jiū chōng chuāng guāi bǐng féng shuāi dì sōu zhāi liǎn chēng chī guàn lù luò lǒu zǒng gài hù zhā chuǎng tàng huà cuī nái mó jiāng guī yǐng zhí áo zhì niè màn chàn kōu chū shè tuán jiǎo mō mó zhé càn kēng biāo jiàng yáo gòu qiān liào jī yīng juē piē piē lāo dūn xiàn ruán guì zǎn yì xián chēng chēng sā náo hòng sī hàn guàng dā zǔn niǎn lǐn zhěng huī zhuàng jiǎo jǐ cāo dǎn dǎn chè bō chě juē fǔ liāo bèn fǔ qiào bō cuō zhuó zhuàn wěi pū qìn dūn niǎn huá xié lū jiǎo cuān tà hàn qiào wō jiǎn gǎn yōng lēi nǎng lǔ shàn zhuó zé pū chuò jī dǎng sè cāo qíng qíng huàn jiē qín kuǎi dān xié kā pǐ bāi ào jù yè è mēng sǒu mí jǐ tái zhuó dǎo xǐng lǎn cā jǔ yé rǔ yè yè nǐ wò jié bìn níng gē zhì zhì kuò mó jiàn xié liè tān bǎi sǒu lǔ lüè rǎo tī pān yǎng lèi cā shū zǎn niǎn xiǎn jùn huō lì là huǎn yíng lú lǒng qiān qiān zǎn qiān lán xiān yīng méi rǎng chān wěng cuān xié shè luó jùn mí chī zǎn luán tān zuàn lì diān wā dǎng jiǎo jué lǎn lì nǎng