Објашњење.

Изговор:

пинјин: fán  
Аудио:  (датотека)

Радикал:

16

Значења:

...

Примери:

 2. Самуилова, глава 16

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 一表非凡
 2. 下凡 (xiàfán)
 3. 不凡 (bùfán)
 4. 不同凡響/不同凡响
 5. 不平凡
 6. 不知凡幾/不知凡几
 7. 丰標不凡/丰标不凡
 8. 伊凡諾夫/伊凡诺夫
 9. 但凡
 10. 入聖超凡/入圣超凡
 11. 凡事 (fánshì)
 12. 凡人 (fánrén)
 13. 凡作
 14. 凡例 (fánlì)
 15. 凡俗 (fánsú)
 16. 凡品
 17. 凡士林 (fánshìlín)
 18. 凡夫 (fánfū)
 19. 凡夫俗子
 20. 凡夫肉眼
 21. 凡庸
 22. 凡心
 23. 凡愚
 24. 凡才
 25. 凡是 (fánshì)
 26. 凡材
 27. 凡桃俗李
 28. 凡民
 29. 凡火
 30. 凡爾/凡尔
 31. 凡爾賽/凡尔赛
 32. 凡爾賽宮/凡尔赛宫
 33. 凡百
 34. 凡目
 35. 凡眼
 36. 凡知
 37. 凡立司
 38. 凡童
 39. 凡胎俗骨
 40. 凡胎濁骨/凡胎浊骨
 41. 凡語/凡语
 42. 凡近
 43. 凡間/凡间
 44. 凡骨
 45. 單調平凡/单调平凡
 46. 器宇不凡
 47. 塵凡/尘凡
 48. 大凡 (dàfán)
 49. 平凡 (píngfán)
 50. 得意非凡
 51. 思凡
 52. 楚楚不凡
 53. 濁質凡姿/浊质凡姿
 54. 濁骨凡胎/浊骨凡胎
 55. 發凡/发凡
 56. 發凡舉例/发凡举例
 57. 眼肉胎凡
 58. 素門凡流/素门凡流
 59. 肉眼凡夫
 60. 肉眼凡胎
 61. 臨凡/临凡
 62. 自命不凡
 63. 自負不凡/自负不凡
 64. 舉例發凡/举例发凡
 65. 舉凡/举凡 (jǔfán)
 66. 舉止不凡/举止不凡
 67. 諸凡順遂/诸凡顺遂
 68. 超凡 (chāofán)
 69. 超凡入聖/超凡入圣
 70. 超凡出世
 71. 身價非凡/身价非凡
 72. 身手不凡
 73. 降凡
 74. 非凡 (fēifán)
 75. 非凡氣魄/非凡气魄
 76. 革凡成聖/革凡成圣
 77. 革凡登聖/革凡登圣
 78. 骨格不凡


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Спољашње везе