Такође погледајте: и

Шаблон:character info/生

 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: shēng  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

100

Значења:

 1. родити се
 2. порасти
 3. живот
 4. живети

Примери:

 1. 她生下来不多日子,她爸就离开了家。Tā shēng xiàlái bu duō rìzi, tā bà jiù líkāile jiā. Отац је убрзо након њеног рођења напустио кућу.
 2. 1 亞當[1]塞特塞特[1]以挪士
  1. 1 Yàdāng shēng sāi , sāi tè shēng nuó shì,
   1. 1. Адам, Сит, Енос,
    1. 1 Мој. 4:25, 1 Мој. 5:1


Синоними: : ...


Хомофони:


Хомографи:

...


ХСК ниво: : 1


Асоцијације: : ...

Изведене речи:

Изведене речи:
 1. 一生 (yīshēng)
 2. 三生
 3. 丟生丢生
 4. 乍生
 5. 互生
 6. 人生 (rénshēng)
 7. 今生 (jīnshēng)
 8. 他生
 9. 伐生
 10. 你生
 11. 佾生
 12. 來生来生 (láishēng)
 13. 侍生
 14. 保生
 15. 偏生
 16. 做生
 17. 偷生 (tōushēng)
 18. 傍生
 19. 催生 (cuīshēng)
 20. 傷生伤生
 21. 像生
 22. 僑生侨生
 23. 儒生 (rúshēng)
 24. 先生 (xiānshēng, “mister, sir, husband”)
 25. 共生 (gòngshēng)
 26. 再生 (zàishēng)
 27. 出生 (chūshēng)
 28. 前生
 29. 勉生
 30. 勞生劳生
 31. 化生
 32. 半生 (bànshēng)
 33. 卵生
 34. 厚生 (hòushēng)
 35. 友生
 36. 受生
 37. 叢生丛生
 38. 合生
 39. 同生 (tóngshēng)
 40. 含生
 41. 喪生丧生 (sàngshēng)
 42. 四生
 43. 回生 (huíshēng)
 44. 增生 (zēngshēng)
 45. 外生
 46. 多生
 47. 天生 (tiānshēng)
 48. 夾生夹生 (jiāshēng)
 49. 女生 (nǚshēng)
 50. 好生 (hǎoshēng)
 51. 孤生
 52. 孳生 (zīshēng)
 53. 學生学生 (xuéshēng)
 54. 孿生孪生 (luánshēng)
 55. 安生 (ānshēng)
 56. 官生
 57. 家生 (jiāshēng)
 58. 宿生
 59. 寄生 (jìshēng)
 60. 寤生
 61. 寫生写生 (xiěshēng)
 62. 射生
 63. 對生对生
 64. 小生 (xiǎoshēng)
 65. 尾生
 66. 師生师生 (shīshēng)
 67. 平生 (píngshēng)
 68. 幸生 (xìngshēng)
 69. 庠生
 70. 廕生
 71. 廩生廪生
 72. 往生 (wǎngshēng)
 73. 後生后生 (hòushēng)
 74. 復生复生
 75. 怎生
 76. 怕生 (pàshēng)
 77. 怪生
 78. 怯生
 79. 慶生庆生 (qìngshēng)
 80. 懷生怀生
 81. 所生
 82. 打生
 83. 托生
 84. 投生
 85. 招生 (zhāoshēng)
 86. 挺生
 87. 捉生
 88. 捐生 (juānshēng)
 89. 捕生
 90. 接生 (jiēshēng)
 91. 攝生摄生
 92. 收生
 93. 放生
 94. 救生 (jiùshēng)
 95. 新生 (xīnshēng)
 96. 旁生
 97. 旅生
 98. 族生
 99. 晚生
 100. 更生 (gēngshēng)
 101. 書生书生 (shūshēng)
 102. 有生 (yǒushēng)
 103. 本生 (běnshēng)
 104. 橫生横生
 105. 次生
 106. 欺生 (qīshēng)
 107. 此生
 108. 武生
 109. 死生
 110. 殘生残生
 111. 殺生杀生 (shāshēng)
 112. 民生 (mínshēng)
 113. 永生 (yǒngshēng)
 114. 求生 (qiúshēng)
 115. 治生
 116. 洪生
 117. 派生 (pàishēng)
 118. 浮生
 119. 滋生 (zīshēng)
 120. 濟生济生
 121. 為生为生
 122. 無生无生
 123. 營生营生 (yíngshēng)
 124. 狂生
 125. 獨生独生 (dúshēng)
 126. 生事 (shēngshì)
 127. 生人 (shēngrén, “a stranger”)
 128. 生來生来 (shēnglái)
 129. 生像
 130. 生僻 (shēngpì)
 131. 生光
 132. 生冷
 133. 生分 (shēngfèn)
 134. 生利
 135. 生前 (shēngqián)
 136. 生動生动 (shēngdòng)
 137. 生化 (shēnghuà, “biochemistry”)
 138. 生厭生厌
 139. 生受
 140. 生口
 141. 生吃 (shēngchī)
 142. 生命 (shēngmìng, “life, existence”)
 143. 生員生员 (shēngyuán)
 144. 生地 (shēngdì, “root of the Rehmannia glutinosa (Chinese herb)”)
 145. 生壙生圹
 146. 生天
 147. 生字 (shēngzì)
 148. 生存 (shēngcún)
 149. 生客
 150. 生小
 151. 生就 (shēngjiù)
 152. 生布
 153. 生平 (shēngpíng)
 154. 生年 (shēngnián)
 155. 生徒 (shēngtú)
 156. 生心
 157. 生忌
 158. 生忿
 159. 生怕 (shēngpà)
 160. 生性 (shēngxìng)
 161. 生恐
 162. 生息 (shēngxī)
 163. 生意 (shēngyi, “business, trade”)
 164. 生態生态 (shēngtài, “ecology”)
 165. 生成 (shēngchéng)
 166. 生手
 167. 生技
 168. 生搬硬套
 169. 生擒 (shēngqín)
 170. 生放
 171. 生效 (shēngxiào)
 172. 生料
 173. 生日 (shēngrì, “birthday”)
 174. 生是
 175. 生書生书
 176. 生朝
 177. 生根 (shēnggēn)
 178. 生業生业
 179. 生機生机 (shēngjī)
 180. 生死 (shēngsǐ, “life and death, to live and die”)
 181. 生殖 (shēngzhí)
 182. 生母 (shēngmǔ)
 183. 生民
 184. 生氣生气 (shēngqì, “angry, upset”)
 185. 生水 (shēngshuǐ)
 186. 生油 (shēngyóu)
 187. 生津
 188. 生活 (shēnghuó, “life, existence, livelihood, lifestyle”)
 189. 生活問題生活问题
 190. 生涯 (shēngyá)
 191. 生湊生凑
 192. 生漆
 193. 生澀生涩 (shēngsè)
 194. 生火
 195. 生炭
 196. 生煤
 197. 生父 (shēngfù)
 198. 生物 (shēngwù, “living being, organism”)
 199. 生狼
 200. 生猛 (shēngměng)
 201. 生獰生狞
 202. 生理 (shēnglǐ, “physiology”)
 203. 生生
 204. 生產生产 (shēngchǎn, “production”)
 205. 生番 (shēngfān)
 206. 生疏 (shēngshū, “out of practice, rusty, not familiar”)
 207. 生疑
 208. 生疼
 209. 生病 (shēngbìng, “ill, sick”)
 210. 生發生发 (shēngfā)
 211. 生皮
 212. 生相 (shēngxiàng)
 213. 生眼
 214. 生硬 (shēngyìng)
 215. 生祠
 216. 生端
 217. 生紙生纸
 218. 生絲生丝
 219. 生綃生绡
 220. 生肖 (shēngxiào)
 221. 生育 (shēngyù)
 222. 生色 (shēngsè)
 223. 生花 (shēnghuā)
 224. 生芻生刍
 225. 生苗
 226. 生茶
 227. 生荒
 228. 生菌
 229. 生菜 (shēngcài)
 230. 生薑生姜 (shēngjiāng)
 231. 生藥生药
 232. 生蠔生蚝 (shēngháo)
 233. 生角
 234. 生計生计 (shēngjì)
 235. 生詞生词 (shēngcí, “a new word that one is not familiar with”)
 236. 生變生变 (shēngbiàn, “to occur unexpectedly”)
 237. 生財生财
 238. 生貨生货
 239. 生趣
 240. 生路 (shēngjiù)
 241. 生身 (shēngshēn)
 242. 生辰 (shēngchén)
 243. 生還生还 (shēnghuán)
 244. 生鈔生钞
 245. 生鐵生铁 (shēngtiě)
 246. 生長生长 (shēngzhǎng)
 247. 生隙
 248. 生靈生灵 (shēnglíng, “the people, the citizenry”)
 249. 生面
 250. 生食 (shēngshí)
 251. 生飲生饮
 252. 生養生养
 253. 生魂
 254. 生鮮生鲜 (shēngxiān)
 255. 生齒生齿
 256. 產生产生 (chǎnshēng)
 257. 申生
 258. 男生 (nánshēng)
 259. 畜生 (chùsheng)
 260. 畢生毕生 (bìshēng)
 261. 疇生畴生
 262. 發生发生 (fāshēng)
 263. 監生监生
 264. 目生
 265. 相生
 266. 眷生
 267. 眼生 (yǎnshēng)
 268. 眾生众生 (zhòngshēng)
 269. 禮生礼生
 270. 種生种生
 271. 窮生穷生
 272. 童生 (tóngshēng)
 273. 紅生红生
 274. 終生终生 (zhōngshēng)
 275. 經生经生
 276. 維生维生
 277. 緣生缘生
 278. 群生
 279. 老生
 280. 考生 (kǎoshēng)
 281. 耳生
 282. 聊生
 283. 胎生 (tāishēng)
 284. 脆生
 285. 腐生
 286. 花生 (huāshēng)
 287. 苟生
 288. 萌生 (méngshēng)
 289. 落生
 290. 葛生
 291. 蒼生苍生
 292. 蔓生
 293. 衍生 (yǎnshēng)
 294. 衛生卫生 (wèishēng, “hygienic, hygiene, sanitation, health”)
 295. 親生亲生 (qīnshēng)
 296. 託生托生
 297. 認生认生 (rènshēng)
 298. 誕生诞生 (dànshēng)
 299. 諸生诸生
 300. 謀生谋生 (móushēng)
 301. 貢生贡生
 302. 貪生贪生
 303. 超生 (chāoshēng)
 304. 輕生轻生 (qīngshēng)
 305. 輪生轮生
 306. 轉生转生 (zhuǎnshēng)
 307. 逃生 (táoshēng)
 308. 道生
 309. 達生达生
 310. 鄙生
 311. 醜生丑生
 312. 醫生医生 (yīshēng)
 313. 重生 (chóngshēng)
 314. 野生 (yěshēng)
 315. 長生长生 (chángshēng)
 316. 門生门生 (ménshēng)
 317. 附生
 318. 陌生 (mòshēng)
 319. 降生 (jiàngshēng)
 320. 陰生阴生
 321. 雙生双生 (shuāngshēng)
 322. 面生 (miànshēng)
 323. 養生养生 (yǎngshēng)
 324. 餘生余生 (yúshēng)
 325. 驀生蓦生
 326. 鬚生须生
 327. 鯫生
 328. 麴生曲生


Сродни чланци са Википедије:

Преводи

 • Енглески:
 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:


Референце

 • Pleco
 • [Biblija [2]]
 • [archchinese.com [3]]

Шаблон:Kate

Претходна Страна Наредна

099 101