U+5229, 利
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5229

[U+5228]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+522A]
U+5229, 利
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5229

[U+5228]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+522A]
 
Објашњење.

Изговор:

пинјин:  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

018

Значења:

...

Примери:

 Књига пророка Захарије,Глава 1

Порекло глифа

Историјски облици карактера
Shang Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Oracle bone script Chu Slip and silk script Small seal script Transcribed ancient scripts
       
Знакови у истом фонетском низу () (Zhengzhang, 2003) 
Стари Кинески

Ideogrammic compound (會意会意 (huìyì)) :  (grain) +  (knife) – to reap grain () with a knife ().

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. дизентерија
 2. крушка
 1. 一本萬利一本万利
 2. 下利
 3. 不利 (bùlì)
 4. 不利市
 5. 不利落
 6. 不為利誘不为利诱
 7. 不爽利
 8. 不知利害
 9. 不計利害不计利害
 10. 乾淨爽利干净爽利
 11. 互利 (hùlì)
 12. 亞美利加亚美利加 (yàměilìjiā)
 13. 亨利 (Hēnglì)
 14. 亨利七世
 15. 亨利五世
 16. 亨利八世
 17. 亨利方達亨利方达
 18. 亨利福特
 19. 亨利魯斯亨利鲁斯
 20. 什一之利
 21. 仁言利博
 22. 以利亞以利亚
 23. 伊利亞德伊利亚德
 24. 伊利湖 (Yīlìhú)
 25. 伊利諾州伊利诺州
 26. 伯利恆伯利恒 (Bólìhéng)
 27. 伽利略 (jiālìlüè)
 28. 低利
 29. 低利率
 30. 佛舍利
 31. 便利 (biànlì)
 32. 便利商店 (biànlì shāngdiàn)
 33. 便利店 (biànlìdiàn, “convenience store”)
 34. 保加利亞保加利亚 (Bǎojiālìyà)
 35. 保險利益保险利益
 36. 修舊利廢修旧利废
 37. 債利债利
 38. 克利夫蘭克利夫兰 (Kèlìfūlán)
 39. 兌換利益兑换利益
 40. 兒童福利儿童福利
 41. 兩利两利
 42. 公利
 43. 公賣利益公卖利益
 44. 出師不利出师不利
 45. 分利
 46. 利上加利
 47. 利上滾利利上滚利
 48. 利亮
 49. 利人
 50. 利人利己
 51. 利他
 52. 利他主義利他主义 (lìtāzhǔyì)
 53. 利令智昏
 54. 利便 (lìbiàn)
 55. 利刀
 56. 利刃
 57. 利劍利剑 (lìjiàn)
 58. 利口 (lìkǒu)
 59. 利口捷給利口捷给
 60. 利喙贍辭利喙赡辞
 61. 利嘴
 62. 利器 (lìqì)
 63. 利國福民利国福民
 64. 利多
 65. 利多出盡利多出尽
 66. 利多於弊利多于弊
 67. 利子
 68. 利字當頭利字当头
 69. 利害 (lìhài)
 70. 利害得失
 71. 利害關係利害关系
 72. 利尿 (lìniào)
 73. 利尿劑利尿剂 (lìniàojì)
 74. 利己 (lìjǐ)
 75. 利己主義利己主义 (lìjǐzhǔyì)
 76. 利己妨人
 77. 利巴
 78. 利市 (lìshì)
 79. 利市三倍
 80. 利弊 (lìbì)
 81. 利弊互見利弊互见
 82. 利弊參半利弊参半
 83. 利弊得失
 84. 利快
 85. 利息 (lìxī)
 86. 利息支出
 87. 利息收入
 88. 利息率 (lìxilǜ)
 89. 利息費用利息费用
 90. 利慾利欲
 91. 利慾薰心利欲薰心
 92. 利於利于 (lìyú)
 93. 利析秋毫
 94. 利樂利乐
 95. 利樂包利乐包 (lìlèbāo)
 96. 利權利权
 97. 利欲熏心
 98. 利比亞利比亚 (Lìbǐyà, “Libya”)
 99. 利源
 100. 利滾利利滚利
 101. 利潤利润 (lìrùn)
 102. 利潤所得利润所得
 103. 利物
 104. 利物浦 (Lìwùpǔ)
 105. 利率 (lìlǜ)
 106. 利率政策
 107. 利瑪利玛
 108. 利瑪竇利玛窦
 109. 利用 (lìyòng)
 110. 利病
 111. 利益 (lìyì)
 112. 利益團體利益团体 (lìyì tuántǐ)
 113. 利益均霑
 114. 利益輸送利益输送
 115. 利祿利禄 (lìlù)
 116. 利祿薰心利禄薰心
 117. 利稅利税
 118. 利空
 119. 利空出盡利空出尽
 120. 利索 (lìsuǒ)
 121. 利落 (lìluo)
 122. 利藪利薮
 123. 利誘利诱 (lìyòu)
 124. 利路
 125. 利辭利辞
 126. 利鈍利钝
 127. 利錢利钱 (lìqián)
 128. 利鎖名牽利锁名牵
 129. 利雅德 (Lìyǎdé)
 130. 利齒兒利齿儿
 131. 剎帝利刹帝利 (chàdìlì)
 132. 功利 (gōnglì)
 133. 功利主義功利主义 (gōnglìzhǔyì)
 134. 功利派
 135. 功利論功利论
 136. 功名利祿功名利禄
 137. 功成利達功成利达
 138. 加利波里
 139. 勝利胜利 (shènglì)
 140. 勝利投手胜利投手
 141. 勞工福利劳工福利
 142. 勢利势利 (shìlì)
 143. 勢利之交势利之交
 144. 勢利眼势利眼 (shìlìyǎn)
 145. 勢利鬼势利鬼
 146. 匈牙利 (Xiōngyálì)
 147. 卡利撒
 148. 厄利垂亞厄利垂亚 (Èlìchuíyà)
 149. 厚利
 150. 反專利反专利
 151. 取利
 152. 右利
 153. 吉利 (jílì)
 154. 吉利話吉利话
 155. 名利 (mínglì)
 156. 名利兼收
 157. 名利場名利场
 158. 名利奴
 159. 名利客
 160. 名利雙收名利双收
 161. 名成利遂
 162. 名目利率
 163. 名韁利索名缰利索
 164. 名韁利鎖名缰利锁
 165. 哈利發哈利发
 166. 哈利路亞哈利路亚 (hālìlùyà)
 167. 唯利是圖唯利是图 (wéi lì shì tú)
 168. 唯利是從唯利是从
 169. 唯利是求
 170. 唯利是視唯利是视
 171. 單利单利 (dānlì)
 172. 單利法单利法
 173. 因利乘便
 174. 因勢利導因势利导
 175. 國民福利国民福利
 176. 圖利图利
 177. 地利
 178. 地利之便
 179. 地利人和
 180. 地盡其利地尽其利
 181. 坐收漁利坐收渔利
 182. 堅甲利兵坚甲利兵
 183. 大吉大利
 184. 大發利市大发利市
 185. 失利 (shīlì)
 186. 奈及利亞奈及利亚 (Nàijílìyà)
 187. 套利
 188. 奧亨利奥亨利
 189. 奧地利奥地利 (Àodìlì)
 190. 好利 (hàolì)
 191. 好利忘義好利忘义 (hàolì wàng yì)
 192. 威脅利誘威胁利诱
 193. 威逼利誘威逼利诱
 194. 嬴利
 195. 安和樂利安和乐利
 196. 害人利己
 197. 家庭福利
 198. 富貴利達富贵利达
 199. 實質利率实质利率
 200. 寵利宠利
 201. 射利
 202. 將本求利将本求利
 203. 專利专利 (zhuānlì)
 204. 專利地圖专利地图
 205. 專利權专利权
 206. 專利法专利法
 207. 小利
 208. 尖利 (jiānlì)
 209. 尸利
 210. 巧言利口
 211. 巴伐利亞巴伐利亚 (Bāfálìyà)
 212. 巴利
 213. 巴利語巴利语 (Bālìyǔ)
 214. 巴雷利
 215. 布利斯班
 216. 平均利潤平均利润
 217. 年利
 218. 年利率
 219. 廢物利用废物利用
 220. 得利 (délì)
 221. 急功近利
 222. 惟利是圖惟利是图
 223. 惟利是營惟利是营
 224. 惟利是逐
 225. 慶伯利庆伯利
 226. 成敗利鈍成败利钝
 227. 戰利品战利品 (zhànlìpǐn)
 228. 投無不利投无不利
 229. 抗利尿素
 230. 抗戰勝利抗战胜利
 231. 拆款利率
 232. 招財利市招财利市
 233. 損人利己损人利己 (sǔnrénlìjǐ)
 234. 損己利物损己利物
 235. 散利
 236. 文殊師利文殊师利
 237. 既得利益 (jìdé lìyì)
 238. 昧心取利
 239. 普利龍普利龙
 240. 普通利息
 241. 智利 (Zhìlì)
 242. 智利硝石
 243. 暴利 (bàolì)
 244. 月利 (yuèlì)
 245. 月利率
 246. 有利 (yǒulì)
 247. 有利可圖有利可图
 248. 有害無利有害无利
 249. 本利 (běnlì)
 250. 本利比
 251. 本大利寬/本大利宽
 252. 本小利微
 253. 李廣利李广利
 254. 榷利
 255. 樂利乐利
 256. 機利机利
 257. 權利权利 (quánlì)
 258. 權利法案权利法案
 259. 權利金权利金
 260. 殉利
 261. 殖利
 262. 殷民阜利
 263. 殺一利百杀一利百
 264. 比利時比利时 (Bǐlìshí)
 265. 毛利 (máolì)
 266. 毛利人 (Máolìrén)
 267. 毫末之利
 268. 水利 (shuǐlì)
 269. 水利專家水利专家
 270. 水利局
 271. 水利工程 (shuǐlì gōngchéng)
 272. 水利樞紐水利枢纽
 273. 水利權水利权
 274. 水利資源水利资源
 275. 求名奪利求名夺利
 276. 求名求利
 277. 沒查沒利没查没利
 278. 沙利文
 279. 油加利
 280. 法利賽人法利赛人
 281. 法德利
 282. 波提且利
 283. 流利 (liúlì)
 284. 流年不利
 285. 浚利
 286. 浮利
 287. 浮名薄利
 288. 浮名虛利浮名虚利
 289. 淡於名利淡于名利
 290. 淡泊名利
 291. 淨利净利 (jìnglì)
 292. 滾利滚利
 293. 漁人之利渔人之利
 294. 漁人得利渔人得利
 295. 漁利渔利 (yúlì)
 296. 漁翁之利渔翁之利
 297. 漁翁得利渔翁得利
 298. 澳大利亞澳大利亚 (Àodàlìyà)
 299. 濟人利物济人利物
 300. 無利可圖无利可图
 301. 無往不利无往不利
 302. 燒利市烧利市
 303. 營利营利 (yínglì)
 304. 營利稅营利税
 305. 營業利益营业利益
 306. 爭名奪利争名夺利
 307. 爭名競利争名竞利
 308. 爭名逐利争名逐利
 309. 爭權奪利争权夺利 (zhēngquánduólì)
 310. 爭權攘利争权攘利
 311. 爽利 (shuǎnglì)
 312. 牌告利率
 313. 牟利 (móulì)
 314. 特利可得
 315. 犀利 (xīlì)
 316. 獲利获利 (huòlì)
 317. 獲利倍蓰获利倍蓰
 318. 獲利率获利率
 319. 玻利維亞玻利维亚 (Bōlìwéiyà)
 320. 現金股利现金股利
 321. 瑪利亞玛利亚
 322. 生利
 323. 發利市发利市
 324. 白利尼
 325. 百世之利
 326. 盈利 (yínglì)
 327. 盛衰利害
 328. 眉睫之利
 329. 短視近利短视近利
 330. 礱淬利器砻淬利器
 331. 社會福利社会福利 (shèhuì fúlì)
 332. 福利 (fúlì)
 333. 福利國家福利国家
 334. 福利指標福利指标
 335. 福利社
 336. 福利社會福利社会
 337. 私利 (sīlì)
 338. 秣馬利兵秣马利兵
 339. 稅利税利
 340. 競利竞利
 341. 節節勝利节节胜利
 342. 節節失利节节失利
 343. 籠利笼利
 344. 紅利红利 (hónglì)
 345. 純利纯利
 346. 索利
 347. 索馬利亞索马利亚 (Suǒmǎlìyà)
 348. 細利细利
 349. 經濟利潤经济利润
 350. 綦谿利跂
 351. 羊羔利
 352. 美利
 353. 義大利义大利 (Yìdàlì)
 354. 義大利獎义大利奖
 355. 義大利菜义大利菜
 356. 老人福利
 357. 老年福利
 358. 耒耨之利
 359. 聖馬利諾圣马利诺 (Shèngmǎlìnuò)
 360. 股利
 361. 股息股利
 362. 股票股利
 363. 能牙利爪
 364. 自利
 365. 自然利率
 366. 自私自利 (zìsīzìlì)
 367. 與民爭利与民争利
 368. 興利兴利
 369. 興利剔弊兴利剔弊
 370. 興利除害兴利除害
 371. 興利除弊兴利除弊
 372. 舍利 (shèlì)
 373. 舍利塔
 374. 舍利子
 375. 舍利弗
 376. 船堅炮利船坚炮利
 377. 花利
 378. 葛利納葛利纳
 379. 蒙古利亞蒙古利亚
 380. 蒙哥馬利蒙哥马利
 381. 蒙臺梭利蒙台梭利
 382. 薄利 (bólì)
 383. 薄利多銷薄利多销
 384. 蘇利南苏利南 (Sūlìnán)
 385. 蝸利蠅名蜗利蝇名
 386. 蝸名蠅利蜗名蝇利
 387. 蠅利蝸名蝇利蜗名
 388. 蠅名蝸利蝇名蜗利
 389. 蠅頭小利蝇头小利
 390. 蠅頭微利蝇头微利
 391. 複利复利
 392. 複利法复利法
 393. 複利計算复利计算
 394. 西伯利亞西伯利亚 (Xībólìyà)
 395. 西利西亞西利西亚
 396. 見利忘義见利忘义 (jiàn lì wàng yì)
 397. 見利思義见利思义
 398. 規利规利
 399. 謀利谋利
 400. 豐功厚利丰功厚利
 401. 貨利货利
 402. 貪名圖利贪名图利
 403. 貪名逐利贪名逐利
 404. 貪榮慕利贪荣慕利
 405. 賈利贾利
 406. 賣國求利卖国求利
 407. 贏利赢利 (yínglì) Шаблон:zh-cirШаблон:zh-cir
 408. 赫丘利斯
 409. 趕勢利赶势利
 410. 趨利趋利
 411. 趨利避害趋利避害
 412. 輕利轻利
 413. 辯口利舌辩口利舌
 414. 辯口利辭辩口利辞
 415. 農田水利农田水利
 416. 逆耳利行
 417. 逐利爭名逐利争名
 418. 連本帶利连本带利
 419. 違利赴名违利赴名
 420. 違害就利违害就利
 421. 邀名射利
 422. 邊際利益边际利益
 423. 重利 (zhònglì)
 424. 重利盤剝重利盘剥
 425. 銛利铦利
 426. 銳利锐利 (ruìlì)
 427. 鋒利锋利 (fēnglì)
 428. 錐刀之利锥刀之利
 429. 阿利安人
 430. 阿利曼
 431. 除患興利除患兴利
 432. 雅利安
 433. 零利
 434. 順利顺利 (shùnlì)
 435. 頻頻失利频频失利
 436. 餘利余利 (yúlì)
 437. 馬利马利 (Mǎlì)
 438. 馬利亞马利亚 (Mǎlìyà)
 439. 馬利諾會马利诺会
 440. 高利 (gāolì)
 441. 高利貸高利贷 (gāolìdài)
 442. 鮑凱利尼鲍凯利尼
 443. 麻利


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Референце

Шаблон:Kateg

 • [archchinese.com [2]]