Такође погледајте: 因爲 и 因为

Кинески


cause; reason; because
 
because of; for; to
because of; for; to; act as; take...to be; to be; to do; to serve as; to become
трад. (因為/因爲) /
једн. (因为)

(This form in the hanzi box is uncreated: "因为".)

===Pronunciation

=


===Conjunction

=

Шаблон:zh-con

 1. because; since; as
  因為》(席琳·迪翁) [MSC, trad.]
  因为》(席琳·迪翁) [MSC, simp.]
  Yīnwèi nǐ ài guò wǒ” (Xílín Díwēng) [Pinyin]
  "Because You Loved Me" (Céline Dion)
  蒂姆·伯頓導演電影出名原因因為影片很多曲線 [MSC, trad.]
  蒂姆·伯顿导演电影出名原因因为影片很多曲线 [MSC, simp.]
  Dìmǔ Bódùn dǎoyǎn de diànyǐng chūmíng de yuányīn shì yīnwèi zài tā de yǐngpiàn zhōng yǒu hěnduō de qūxiàn. [Pinyin]
  The movies Tim Burton directs are famous for their many curves.

====Synonyms

==

===Preposition

=

Шаблон:zh-prep

 1. owing to; due to; as a result of; because of

====Synonyms

==因為 (кинески)

 
Објашњење.

Изговор:

пинјин: yīnwèi  
Аудио:  (датотека)
Шаблон:zh-cirШаблон:zh-cir

Радикал:

030

Шаблон:Тетрада

cause; reason; because
 
because of; for; to
because of; for; to; act as; take...to be; to be; to do; to serve as; to become
трад. (因為/因爲) /
једн. (因為)

Значења:

...

Примери:

 1. 11 因為
  1. 11 Yīnwèi wèn tā ān dì, jiù zài tā de è xíng shàng yǒu fèn.
   1. 11. Јер ко се поздрави с њим, прима део у његовим злим делима.

Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

...


Сродни чланци са Википедије:

因為


Преводи

Референце